Sök efter:

Kontaktuppgifter 

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på Saltviks kommun. 

Kommunen

Saltviks Kommun
Kansliets öppettider: vardagar 08.15 - 16.00
Växeln är öppen kl. 09.00 - 15.00

Besöksadress/Postadress:
Lillängs 14, Nääs
AX-22320 Ödkarby, Saltvik 

Tfn +358(0)18-48 900
Fax +358(0)18-489 011 

E-post: info@saltvik.ax


Kommundirektör Ewa Danielsson
Tfn 489 020
Mobil 0457-52 44 049
E-post: ewa.danielsson@saltvik.ax


Kanslisekreterare Solveig Gestberg
Tfn 489 017
E-post: solveig.gestberg@saltvik.ax


Ekonomichef Marika Mattfolk
Tfn 489 021
E-post: marika.mattfolk@saltvik.ax


Ekonom Karl-Johan Wallin
Tfn 489 024
E-post: karl-johan.wallin@saltvik.ax


Personalsekreterare Mia Jansson
Tfn 489 031
E-post: mia.jansson@saltvik.ax


Byråsekreterare Johanna Häggblom
Tfn 489 032
E-post: johanna.haggblom@saltvik.ax  


Byråsekreterare Ylva Westerberg
Tfn 489 022
E-post: ylva.westerberg@saltvik.ax  


Kanslist/receptionist Nina Ljungqvist
Tfn 489 023
E-post: nina.ljungqvist@saltvik.ax


Pia Mäkilä, städare


Barn & Skola

Bildningschef Saltvik
Peter Holm
(Kommunkansliet)

Tfn: 489 018
Mobil: 0457 - 37 98 947
Fax: 489 011
E-post: peter.holm@saltvik.ax


Skolledare Rangsby skola
Isa Blomqvist-Fagerholm

Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
Fax: 43 608
E-post: isa.blomqvist@saltvik.ax


Skolledare Ödkarby skola
Josef Fagerholm

Tfn: 489 140
Mobil: 0457 3749 766
Fax: 489 115
E-post: josef.fagerholm@saltvik.ax


Rangsby skola

Lidkroksvägen 26
22430 SALTVIK

Tfn: 43 600
Fax: 43 608
E-post: rangsby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 43 600
Lärarrum: 43 683
Skolhälsovårdare: 43 683
Rangsby eftis: 0457 - 31 35 384
Köket: 43 684
E-post, köket: rangsby.koket@saltvik.ax

Lärarna:

Isa Blomqvist-Fagerholm, skolledare/speciallärare
Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
isa.blomqvist@saltvik.ax

Caroline Eriksson, klasslärare
caroline.eriksson@saltvik.ax

Moa Mansnerus, klasslärare (vikarie)
moa.mansnerus@saltvik.ax

Felicia Holmgård, klasslärare (vikarie)
felicia.holmgard@saltvik.ax  

Lina Masgård, klasslärare
lina.masgard@saltvik.ax

Susann Cosgrove, vik.klasslärare
susann.cosgrove@saltvik.ax

Tony Jansson, klasslärare (tjänstledig)
tony.jansson@saltvik.ax

Josefin Mörn, timlärare
josefin.morn@saltvik.ax

Maria Kojola, timlärare
maria.kojola.fi@gmail.com
    
Johanna Andersson, assistent/fritidshemsledare 

Veronika Vinberg, assistent

Gunilla Wahlsten, assistent

 

Susanne Lundberg skolhälsovårdare är anträffbar udda veckor på onsdagar i Rangsby skola
Tel 040-5716703
Mailadress: susanne.u.lundberg@ahs.ax
         


Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97
22320 ÖDKARBY

Tfn: 48 910
Fax: 489 115
E-post: odkarby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 489 140 
Lärarrum: 489 110, 489 111
Speciallärare: 489 112
Skolhälsovårdare: 489 135
Ödkarby eftis: 0457 - 34 46 174
Kök: 489 130
E-post, köket: odkarby.koket@saltvik.ax

Lärarna:
Josef Fagerholm, skolledare
Tfn: 489 140
Mobil: 0457 – 37 49 766
josef.fagerholm@saltvik.ax

Eva-Maria Lehtonen, klasslärare
eva-maria.lehtonen@saltvik.ax
 

Siv Eriksson, klasslärare
siv.eriksson@saltvik.ax 

Jenny Pettersson, klasslärare
jenny.pettersson@saltvik.ax

Viktor Karlsson, klasslärare
viktor.karlsson@saltvik.ax

André Österlund, klasslärare
andre.osterlund@saltvik.ax

Dennis Isaksson, timlärare
dennis.isaksson@saltvik.ax


Johan Påvals, timlärare/fritidsledare
johan.pavals@saltvik.ax

Tove Eklund, speciallärare
tove.eklund@saltvik.ax 

Malin Nyholm, assistent

Malin Karlsson assistent/fritidsledare


Prästkragens daghem
Ribackavägen 1
22 430 SALTVIK
E-post: prastkragen@saltvik.ax 
 
Föreståndare:
Britt-Marie Lindvall, tfn 43 650

Avdelning Fjärilen
Tfn 43 650

Avdelning Tusenfotingen
Tfn 43 569

Avdelning Humlan
Tfn 48 355

Avdelning Sländan
Tfn 0457-34 51 041

Jessica Eriksson, kock
Tfn 43 416
E-post, köket: prastkragen.koket@saltvik.ax

Maria Rönnholm, städare


Skogsgläntans daghem

Saltviksvägen 82
22320 ÖDKARBY
Tfn 48 490
E-post: skogsglantan@saltvik.ax

Föreståndare:
Hanna Söderlund

Pia Mäkilä, städare


Fritidshemsledare Malin Karlsson
(Ödkarby skola)
Tfn 489 110
Mobil 0457-34 46 174 
E-post: eftis.odkarby@saltvik.ax

Fritidshemsledare Johanna Andersson
(Rangsby skola)
Tfn 43 683
Mobil 0457 - 31 35 384
E-post: eftis.rangsby@saltvik.ax


Specialbarnträdgårdslärare Gunilla Säll
Mobil: 0457 - 34 44 299


Lekparken i Haraldsby
Föreståndare Inger Gammel

Tfn 0400 - 69 11 98


Godby Högstadieskola

Rektor, tfn 431 210
Skolkansli, tfn 431 211
Lärarrum, tfn 431 212
Studiehandledare, tfn 431 233
Skolhälsovårdare, tfn 431 230
Vaktmästare, tfn 431 213
Bespisningskök, tfn 431 240
Skolkurator, tfn 431 232


Omsorg

Socialarbetare Tove Uvemo Moritz
Telefontid: mån - to 09.00-10.30
Tfn 489 033
Fax 489 011
E-post: tove.uvemo@saltvik.ax


T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax


Familjearbetare Julia Fagerlund
Tfn: 0457 - 34 39 347
E-post: julia.fagerlund@sund.ax


Familjearbetare Johanna Segerqvist
Tfn: 0457 - 34 51 538
E-post: johanna.segerqvist@sund.ax


Äldreomsorgschef
Maria Knip 

Tfn 431 660
Mobil 0457 - 36 13 431
Fax 431 628
E-post: maria.knip@saltvik.ax


Omvårdnadsledare
Malin Eriksson

Tfn 431 641
Mobil 0457 - 34 46 420
Fax 431 628
E-post: malin.eriksson@saltvik.ax


Sunnanberg vårdhem
Kvarnbo-Kyrkvägen 17
22430 SALTVIK

Tfn: 43 160
Fax: 431 628
e-post: sunnanberg@saltvik.ax

Kansli stora sidan, tfn: 431 620
Kansli lilla sidan, tfn: 431 650

Omvårdnadsledare
Malin Eriksson

Tfn 431 641
E-post: malin.eriksson@saltvik.ax

Sjukskötarna, tfn: 431 621
E-post: skoterskor@saltvik.ax

Köket, tfn: 431 630
E-post: sunnanberg.koket@saltvik.ax

Ansvarig hemvårdare Gerd Danielsson
Tfn 431 640
Mobil 0457 - 34 34 184
E-post: gerd.danielsson@saltvik.ax


Barnatillsyningsman Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax


Vik. Sysselsättningshandledare Susann Mansén
Mobil 0457 - 36 50 011
E-post: terapin@saltvik.ax


Bygga & Bo

Kommuningenjör Dina Friberg
Tfn 489 040
Mobil 0457 - 34 56 397
E-post: dina.friberg@saltvik.ax


Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg
Tfn 489 016 (må - to)
Mobil 0457 - 54 83 899 (må-to)
E-post: erika.gottberg@saltvik.ax


Byråsekreterare Ylva Westerberg
Tfn 489 022
E-post: ylva.westerberg@saltvik.ax


Fastighetsskötarna
Tfn 48 680
E-post: fastighetsskotarna@saltvik.ax 

Förman Owe Johansson
Mobil 0457 - 52 21 626

Robert Jansson
Mobil 0457 - 34 39 821

Rasmus Söderberg
Mobil 0457 - 34 53 810


Räddningschef Lennart Johansson
Tfn 329 132
Mobil: 0457 - 52 21 630
E-post: lennart.johansson@jomala.ax


Brandinspektör Thomas Mattsson
Tfn 329 175
Mobil: 040 - 82 81 640
E-post: thomas.mattsson@jomala.ax  


Sotare P-O Mattsson
Tfn 0400 - 529 251


Plogarna i Saltviks kommun
http://www.saltvik.ax/text4.con?iPage=38&m=65&iLan=1


Fritid & kultur

Fritidsledare Johan Påvals
Tfn 489 113
Mobil: 0457 - 53 00 729
E-post: johan.pavals@saltvik.ax


Saltviks bibliotek

Öppethållningstider:

Se bibliotekets sida

Lidkroksvägen 26, Rangsby, 22430 Saltvik
Bibliotekarie: Anna-Lena Nordberg-Dahlén
Tfn 48 534
Fax 43 608
e-post: biblioteket@saltvik.ax


Näringslivet

Lantbrukskansliet
Lantbrukssekreterare Lena Roos-Clemes
Lantbrukskanslist Michaela "Micko" Karlsson
Tfn 431 540, 431 541
E-post: lena.clemes@finstrom.ax


Kalender

Tipsa    

Mån 1 jun 2020, kl. 17:00
Kommunstyrelsen sammanträder

Ons 3 jun 2020, kl. 19:00
Skol- och bildningsnämnden sammanträder

Visa alla