Sök efter:

Kultur

Skol- och bildningsnämnden i Saltvik har under de senaste åren bland annat ordnat utställningar, viscafé , litteraturkvällar i biblioteket.

I de båda skolorna och daghemmen erbjuds barnen kultur i form av teater, musikevenemang och författarbesök.

Sunnanberg Vårdhem har kultur i vården för sina vårdtagare såsom allsång, teater och konstutställningar. Kommunbibliotekarien besöker regelbundet vårdhemmet och har högläsning för de boende där.

Dessutom ordnar Saltviks församling regelbundet musikkonserter i kyrkan.

De lokala föreningarna i kommunen erbjuder också kultur såsom byavandringar, teater, föreläsningar och musik.

Till de allmänna tillställningarna annonseras det i kommunens infoblad och i dagstidningarna, så för att inte missa dessa evenemang följ med och läs och se vad som erbjuds.

Återkommande evenemang

Valborgsmässoafton

Midsommar

Vikingamarknaden

Historia och byggnadsverk

Saltviks historia

Saltviks kyrka

 

Föreningar i Saltvik 

 

Kalender

Tipsa    

12-13 juni 2020, kl. 14:00
GÅRDSFÖRSÄLJNING

Mån 15 jun 2020, kl. 19:00
Kommunfullmäktige sammanträder

Visa alla

Saltviks bibliotek

Öppethållningstider:

Se bibliotekets sida

Lidkroksvägen 26, Rangsby, 22430 Saltvik
Bibliotekarie: Anna-Lena Nordberg-Dahlén
Tfn 48 534
Fax 43 608
e-post: biblioteket@saltvik.ax

 

Bildningschef Saltvik
Peter Holm
(Kommunkansliet)

Tfn: 489 018
Mobil: 0457 - 37 98 947
Fax: 489 011
E-post: peter.holm@saltvik.ax