Sök efter:
 

Information från Saltviks kommun under undantags-
förhållande som råder i landet från den 18.3 2020

Undantagsförhållande råder i landet med anledning av Corona-virus utbrottet, vilket påverkar kommunens verksamheter. 

På ÅHS hemsida finns aktuell information om Corona-viruset. Via hemsidan hittar du även länkar till institutet för hälsa och välfärd (Finland) och Folkhälsomyndigheten (Sverige). 

Länk till ÅHS hemsida 

Ta del av aktuell information från kommunen via länkarna nedan.

Utskrivbar blankett för ansökan om bidrag till ensamföretagare

Ålands landskapsregerings Information och riktlinjer till kommunerna gällande öppnandet av grundskolorna den 14 maj

Saltviks kommunbibliotek – uppdaterad information 6.5.2020 

Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av corona-krisen.  

Stöd till ensamföretagare 

Uppdaterad information gällande bibliotekets verksamhet under undantagsförhållande 6.4.2020 

Information och regler för bidrag och stöd under undantagsförhållande 

Info gällande bibliotekets verksamhet vid undantagsförhållande 27.3.2020 

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETTIDER MED ANLEDNING AV UNDANTAGSFÖRHÅLLANDE PÅ GRUND AV CORONA-VIRUSET 

Socialkontoret i Saltvik informerar 23.3.2020 

Information från Folkhälsans familjerådgivning 20.3.2020

Info till kommunernas barnomsorg 19.3.2020 

Information till kommunerna ang undantagsförhållande och socialvården 20.3.2020 

Rekommendation till kommunerna och skolorna 17.3.2020

Info från Saltviks kommun om undantagsförhållande  

Socialkontoret i Saltvik informerar 16.3.2020 

Info från Saltviks kommun om Corona 13.3.2020 

 

 

Kalender

Tipsa    

Mån 1 jun 2020, kl. 17:00
Kommunstyrelsen sammanträder

Ons 3 jun 2020, kl. 19:00
Skol- och bildningsnämnden sammanträder

Visa alla