Sök efter:

Historia 

Hur det hela började

De högsta delarna av Åland började stiga ur havet för 10 000 år sedan. Det var de högsta bergen i Saltvik: Orrdalsklint, Kasberg och Långbergen. De syntes då som små skär långt ute i Yoldiahavet.

De första människorna kom hit för 6 000 år sedan och slog sig ner i det som idag är Långbergsöda. De kom österifrån och bodde här säsongsvis, främst för att jaga säl.

Det var en stor prestation att ta sig över det stora havet. Avståndet var över 100 km fågelvägen. Stenåldersmänniskorna var tydligen kunniga i segling och navigation.

På den tiden såg naturen helt annorlunda ut än den gör i dag. Klimatet var varmt som vid Medelhavet och skogarna dominerades av lövträd.

Hur levde man?

Stenåldersmänniskorna levde ett rörligt liv som jägare och fiskare. De flyttade omkring beroende på var deras byte fanns.

Under stenåldern fanns det säl i Östersjön, och det var bosättarnas viktigaste byte. De jagade också sjöfågel och småvilt, fiskade och samlade ätliga växter.

Stenåldersmänniskorna bodde i hyddor med runda golv. De lagade mat, tillverkade redskap och utförde de flesta sysslorna utanför hyddorna.

Mer historia

 

Kalender

Tipsa    

12-13 juni 2020, kl. 14:00
GÅRDSFÖRSÄLJNING

Mån 15 jun 2020, kl. 19:00
Kommunfullmäktige sammanträder

Visa alla