Sök efter:

Alternativ till kommunal skola och barnomsorg

Som alternativ till kommunal dagvård finns i Mariehamn det privata, men samhällsstödda daghemmen St. Mårtens och Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Regnbågen, där verksamheten utgår från Waldorf-/Steinerpedagogiken, finns på Godbyvägen i norra Mariehamn. Där erbjuds både hel- och halvdagsplatser för barn i åldrarna 1-7 år, och de tar emot barn från hela Åland. Mer info på www.waldorf.ax.

Då dessa privata/enskilda alternativ är samhällsstödda kan man inte lyfta hemvårdsstöd samtidigt som man har en barnomsorgsplats hos dem.

Hemundervisning är även ett alternativ till skolgång inom landskapet Åland.