Sök efter:

Alternativ till kommunal skola och barnomsorg

Som alternativ till kommunal dagvård finns de privata, men samhällsstödda daghemmen St. Mårtens och Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Vid Regnbågen utgår verksamheten från Waldorf-/Steinerpedagogiken.  Mer info på www.waldorf.ax.

Då dessa privata/enskilda alternativ är samhällsstödda kan man inte lyfta hemvårdsstöd samtidigt som man har en barnomsorgsplats hos dem.

Hemundervisning är även ett alternativ till skolgång inom landskapet Åland.