Sök efter:

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar:

Anbudsförfrågan: Transport och omhändertagande av avfall - 6.10.2017 - 23.10.2017 kl. 12.00

 

Avslutade upphandlingar:

Anbudsförfrågan: nybyggnad av 130 meter GC-väg i Haraldsby, 22.9.2017 - 12.10.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Snöplogning

Anbudsförfrågan: Snöplogning

Anbudsförfrågan: nybyggnad av 130 meter GC-väg i Haraldsby

Anbudsförfrågan: Entreprenad - Grundförbättring av 1 100 meter väg i Bertby

Anbudsförfrågan: Entreprenad nedläggning av avloppsledning

Anbudsförfrågan: Leverans av flis samt drift av panncentral vid Rangsby skola

Anbudsförfrågan: Grundförbättring av del av Ödkarbyvägen, 570 meter, genom stabiliseringsfräsning

Anbudsförfrågan: Flisvärme

Anbudsförfrågan: Bergvärme Sunnanberg