Sök efter:

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar:

Inga aktuella upphandlingar!

 

Avslutade upphandlingar:

Anbudsförfrågan: Snöplogning 

4.9.2017 - 14.9.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Snöplogning

12.06.2017 - 20.06.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: nybyggnad av 130 meter GC-väg i Haraldsby

12.06.2017 - 20.06.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Entreprenad - Grundförbättring av 1 100 meter väg i Bertby

05.06.2017 - 14.06.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Entreprenad nedläggning av avloppsledning

31.05.2017 - 13.06.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Leverans av flis samt drift av panncentral vid Rangsby skola.

04.05.2017 - 16.05.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Grundförbättring av del av Ödkarbyvägen, 570 meter, genom stabiliseringsfräsning.

02.02.2017 - 23.02.2017 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Flisvärme 2/2 2017


12.12.2016 - 23.12.2016 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Bergvärme Sunnanberg


27.10.2016 - 30.11.2016 kl. 14.00

Entreprenad

Saltviks kommun utbjuder härmed om- och tillbyggnad av Rangsby skola. Arbetet bjuds ut som delad entreprenad med följande entreprenader byggnads-, EL-, VVS- och målningsentreprenader.

Anbudsunderlag kan hämtas från Byggkontroll Abs kontor på Snickerivägen 7 i Mariehamn från den 31.10.2016. Underlaget kan även skickas elektroniskt om så önskas.

Anbudet inlämnas i slutet kuvert märkt ”Anbud Rangsby skola och märkt med respektive entreprenad” senast den 30.11.2016 kl. 14.00 till kommunkansli i Saltvik.

Eventuella förfrågningar kan ställas till projektledaren Tommy Saarinen, tel. 0457 526 7028 eller tommy.byggkontroll@gmail.com

 

27.04.2016 - 12.5.2016 kl. 16.00

Anbudsförfrågan: Grundförbättring av Haga Ringväg, 1800 m

 

12.04.2016 - 22.4.2016 kl. 14.00

Anbudsförfrågan: Projektering

Saltviks kommun utbjuder härmed el-, VVS- och byggnadsplanering gällande tillbyggnad av Rangsby skola.

Anbudsunderlag kan beställas från Byggkontroll Ab som skickar anbudsunderlaget elektroniskt.

Anbudet inlämnas i slutet kuvert märkt "Anbud Projektering Rangsby skola" senast den 22.4.2016 kl. 14.00 till kommunkansliet i Saltvik.

Eventuella förfrågningar kan ställas till Tommy Saarinen, tel. 0457 526 7028 eller tommy.byggkontroll@gmail.com

 

08.03.2016 - 4.4.2016 kl. 15.00

Anbudsförfrågan: Entreprenad Rangsby skola

10.03.2016  - 30.03.2016 kl. 16.00

Anbudsförfrågan: Utbyte av yttertak

07.01.2016

Anbudsförfrågan: Fotvårdstjänster

07.01.2016

Anbudsförfrågan: Frisörtjänster