Sök efter:

Befolkningsskyddet i Saltvik

Om fara hotar befolkningen

Den allmänna farosignalen betyder att en omedelbar fara hotar befolkningen. Det kan till exempel handla om gas- eller stålningsfara.

Signalen är en oavbruten stigande och fallande sirensignal. Den stigande tonens längd är 7 sekunder och den fallande är samma 7 sekunder.


 
Allmänna farosignalen

Signalen kan också vara korta ljudsignaler som ges med vissla eller en varning som myndigheterna ger med högtalare.

Vad skall jag göra om jag hör den allmänna farosignalen?

1. Sök dig inomhus. Stanna där.
2. Ring inte 112.
3. Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanläggningar.
4. Sätt på radion och vänta på anvisningar.
5. Undvik att använda telefon så linjerna inte blockeras.

Faran över-signalen är en obruten jämn ljudsignal, vars längd är en minut. Denna signal, som påminner om det vanliga brandalarmet, betyder att faran är över.

Skyddsrum i Saltvik

I kommunen finns följande godkända, besiktade skyddsrum:

Sunnanberg vårdhem 42 personer
Orkla (f.d. Chips)  53 personer
Ödkarby skola 60 personer

I kommunkansliets källare finns utrymmen som lämpar sig som tillfälligt
skyddsrum.

Dessutom finns ett betydande antal privata källare som kan användas som tillfälliga skyddsrum.

Hur kan jag förbereda mig?

• Gör upp en ”räddningsplan” för den egna fastigheten.
• Håll utrymningsövningar så alla vet hur de snabbt och säkert tar sig ut.
• Orientera dig så du vet var närmaste skyddsrum eller källare finns.

Vid större fara organiseras även kommunens egen ledningscentral med personal.

Har du frågor om befolkningsskyddet?

Befolkningsskyddet koordineras av Räddningsområde Ålands landskommuner. Kontaktperson för Saltvik är befolkningsskyddsinspektör Dina Friberg, tfn 489 040.