Sök efter:

Eldning

När får jag elda?

• Öppen eld får inte hanteras så att fara eller uppenbar brandrisk uppstår.
• Öppen eld får inte uppgöras i skog och mark då skogsbrandvarning gäller

Information om skogsbrandvarning får du bl.a. i väderleksrapporterna. Annars kan du titta in på landskapsalarmcentralens hemsida. Där syns alltid status på skogsbrandvarningen. Du kan också kontakta kommunens brandchef.
Även de lokala medierna brukar berätta när skogsbrandvarning utfärdats.

Vad får jag elda?

Du kan elda följande:
• Torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
• Obehandlat virke (dvs omålat, oimpregnerat virke)
 
Det är inte tillåtet att elda annat avfall.

Hur gör jag när jag eldar?

• Du får endast elda på egen mark

• Förbered dig innan du börjar. På så vis kan du släcka branden om den blir för häftig eller går åt fel håll. Dra fram en vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare och ruskor.

• Elda helst när det är vindstilla, tänk på att gnistor kan antända närliggande områden. Elda aldrig ensam och använd passliga kläder (undvik lättantändligt material).

• Elda mot vindriktningen och endast små ytor i taget. Tänk på att ytan du eldar skall vara avgränsad med bevattnade gator eller naturliga begränsningar som t ex vägar.

• Kontrollera flera gånger efter du slutat elda att allt slocknat.

• Tänk på att det är du som är ansvarig för följderna av din eldning.