Sök efter:

En kommun med värme

På socialsekreterarens bord finns en mängd frågor, bland annat utkomststöd och barnskydd.  

 

              Sunnanberg vårdhem. Illustrerad av Maggie Stenius-Arfwedson.


Ett annat viktigt och angeläget område inom det sociala i kommunen är också äldreomsorgen, som äldreomsorgschefen ansvarar för.

 

Flera protokoll

T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax

 

Äldreomsorgschef
Maria Knip

Har semester under tiden 7.10.2019 t.om 12.12.2019

Under tiden går det bra att kontakta
Omvårdnadsledare
Malin Eriksson

Tfn 431 641
Mobil 0457 - 34 46 420
Fax 431 628
E-post: malin.eriksson@saltvik.ax