Sök efter:

En kommun med värme

På socialsekreterarens bord finns en mängd frågor, bland annat utkomststöd och barnskydd.  

 

              Sunnanberg vårdhem. Illustrerad av Maggie Stenius-Arfwedson.


Ett annat viktigt och angeläget område inom det sociala i kommunen är också äldreomsorgen, som äldreomsorgschefen ansvarar för.

 

Flera protokoll

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax

 

Socialarbetare Cecilia Dahlström
Telefontid: mån-tors 09.00-10.30
Tfn 489 033
Fax 489 011
E-post: cecilia.dahlstrom@saltvik.ax