Sök efter:

På äldre dagar

Saltviks kommun har en väl utbyggd äldreomsorg. I Kvarnbo ligger Sunnanberg vårdhem med 23 platser. Vi har också pensionärsbostäder  i Kroklund och i Kvarnbo, och handikappvänliga hyreslägenheter i Kvarnbo. Därtill finns en välfungerande hemservice.

Äldreomsorgschefen är den som ansvarar för åldringsvården. Hon har sitt kontor på Sunnanberg och arbetar med allt från vårdplatser till trygghetstelefoner.

Ta kontakt med äldreomsorgschefen om du har frågor om åldringsvården. 
 

 

Flera protokoll

Äldreomsorgschef
Maria Knip 

Tfn 431 660
Mobil 0457 - 36 13 431
Fax 431 628
E-post: maria.knip@saltvik.ax