Sök efter:

Hemservice

Om du på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp för att kunna fortsätta bo hemma, kan du ansöka om hemservice.

Behovet av hemservice bedöms från fall till fall. Personal från kommunens äldreomsorg gör ett hembesök hos dig för att se vad ditt behov är. Tillsammans gör ni sedan upp en vård- och serviceplan. Dina anhöriga kan också vara med på mötet. Vård- och serviceplanen utgör sedan grunden för hemserviceavgiften.

Vårdbehövande indelas enligt följande:
Vårdbehov A  1 - 2 besök per vecka
Vårdbehov B 3 - 6 besök per vecka
Vårdbehov C 7 eller fler besök per vecka

Du kan också få tillfällig hjälp.

Inom hemservicen jobbar fem personer, fyra heltidsanställda och en halvtidsanställd. Ansvarig hemvårdare koordinerar arbetet och är kontaktperson till bl.a. sjukhus och hemsjukvård.

Som pensionär i Saltvik kan du även få hjälp med följande:

Måltidsservice
Du kan få lunch levererad hem. Maten lagas på Sunnanberg och personal inom hemservicen kör sedan hem den till dig.

Stödservice
Du kan i hemmet få hjälp med badning och klädvård.

Avgifter för hemservice och dagvård finns det mer information om på sidan Avgifter och stöd.

Hembesök det år du fyller 75 år

Personal från äldreomsorgen och ergoterapeuten från ÅHS kommer på hembesök till dig det år du fyller 75 år. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt. Du får bl.a. information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

 

Ansvarig hemvårdare Gerd Danielsson
Tfn 431 640
Mobil 0457 - 34 34 184
E-post: gerd.danielsson@saltvik.ax

 

Äldreomsorgschef
Maria Knip 

Tfn 431 660
Mobil 0457 - 36 13 431
Fax 431 628
E-post: maria.knip@saltvik.ax