Sök efter:

Stöd för närstående vård

Du som vårdar en äldre, handikappad eller långtidssjuk person i hemmet kan ansöka om stöd för närståendevård.

Det går i praktiken till så att ett avtal görs upp om vården. I avtalet beslutas bland annat om avlastning och rätt till ledighet. Du har rätt till minst fem dagars ledighet per månad. Avlastning kan erbjudas på Sunnanberg eller med hjälp av hemvården.

Som ersättning för vården får du ett arvode. Arvodets storlek är beroende på hur krävande vården är. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande.

För mer information kontakta äldreomsorgschefen, socialarbetaren eller socialsekreteraren.

 

Äldreomsorgschef
Maria Knip 

Tfn 431 660
Mobil 0457 - 36 13 431
Fax 431 628
E-post: maria.knip@saltvik.ax

 

T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax