Sök efter:

Specialomsorg

Specialomsorg innebär service till personer som har en utvecklingsstörning. Målet är att ge dem möjlighet till ett självständigt liv.

Saltvik är medlem i Ålands Omsorgsförbund. Omsorgsförbundet erbjuder bl.a. daglig verksamhet, boende, rådgivning och fritidsverksamhet.

Har du frågor om specialomsorgen, kontakta socialarbetaren, socialsekreteraren eller Ålands omsorgsförbund direkt.

 

Vik. socialarbetare Marie Gahn-Göransson
Telefontid: mån, onsdag-fre 09.00-10.30 
Tfn 489 033
Mobil- 0457 - 34 39 047
Fax 489 011
E-post: marie.gahn-goransson@saltvik.ax

 

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax