Sök efter:

Familjerådgivning

Familjerådgivning innebär att du får hjälp i relations-, uppfostrings- och familjefrågor.

Saltvik samarbetar med Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn och besöken är kostnadsfria för dig.
Ta kontakt direkt med familjerådgivningen eller kontakta socialsekreteraren så hjälper hon dig.

 

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax