Sök efter:

Handikappservice

Syftet med handikappservice är det skall hjälpa dig som är handikappad att leva ett fullvärdigt liv.

Inom ramen för budgeterade medel kan kommunen hjälpa till med personlig assistent, ersättning för specialkost och införskaffande av redskap och maskiner. Vid behov kan även din bil och bostad handikappanpassas.

Om du bedömts som gravt handikappad kan kommunen hjälpa dig med skälig färdtjänst, tolktjänst och serviceboende.

Handikappservice är i första hand avsedd för svårt handikappade personer. Stödet är lagstadgat och ges oberoende av din ekonomiska situation.

Det finns även möjlighet att få Stöd för närstående vård.

Färdtjänst

Om du på grund av gravt handikapp eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan du ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Du har rätt att få 18 enkelresor per månad, förutom arbets- och studieresor. Färdtjänst ger dig möjlighet att t.ex. handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Från och med 01.01.2018 tar Saltvik i bruk färdtjänstkortet TaxikortetPLUS. Detta innebär att tidigare system med färdtjänstkort/biljetter i papper upphör. Du kommer alltså inte att kunna använda dina gamla färdtjänstbiljetter efter 31.12.2017. Det nya färdtjänstkortet är i plast och fungerar elektroniskt.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och färdtjänstkortet är personligt. Om du beviljas färdtjänst får du ett färdtjänstkort hemskickat per post. Självrisken är enhetlig med busstaxan för lokaltrafik och beror på antalet åkta kilometer. Kommunen betalar resten av kostnaden.

Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp för att kunna delta i t.ex. fritids- och kulturaktiviteter.

 

 

Socialarbetare Tove Uvemo Moritz
Telefontid: mån - to 09.00-10.30
Tfn 489 033
Fax 489 011
E-post: tove.uvemo@saltvik.ax