Sök efter:

Missbrukarvård

I frågor som rör problem med alkohol, droger, spel etc samarbetar Saltvik med Mariehamns stads alkohol- och drogmottagning.

Mottagningen hjälper personer som kämpar med missbruk att bli fria från det genom bl.a. rådgivning, anhörigsamtal, akut- och medicinsk vård. Gemensamma aktiviteter som måltider och utflykter ordnas. De erbjuder också möjlighet till stödboende.
Verksamheten riktar sig även till ungdomar genom att ge råd, handledning och terapi. De arbetar också förebyggande. Hela familjen stöds. De gör även drogtester.

Kontakta alkohol- och drogmottagningen direkt eller ta hjälp av socialsekreteraren. Tjänsterna är kostnadsfria.

 

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax