Sök efter:

Missbrukarvård

I frågor som rör problem med alkohol, droger och spel samarbetar Saltvik med Mariehamns stads beroendemottagning.
Mottagningen erbjuder bl.a. behandling, råd och handledning, akupunktur, ljusterapi, anhörigstöd och drogtester.
Kontakta beroendemottagningen direkt eller kontakta socialsekreteraren. Tjänsterna är kostnadsfria. Personalen har tystnadsplikt!

Pixnekliniken

Saltviks kommun deltar i årsavgiftssystemet av missbrukarvården vid Pixnekliniken i Malax. Detta innebär att kommuninvånarna kan få svenskspråkig anstaltsvård för missbruk av alkohol och/eller droger vid Pixnekliniken. Under vårdtiden är du berättigad rehabiliteringspenning från FPA. Kontakta beroendemottagningen i Mariehamn, eller socialsekreteraren för mer information.

 

Socialsekreterare Mikaela Brandt
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 52 63 847
Fax 489 011
E-post: mikaela.brandt@saltvik.ax