Sök efter:

Underhållsstöd för barn

Sedan den 1 april 2009 har FPA övertagit behandlingen av underhållsstöd från kommunerna. Kontakta därför FPA i dessa ärenden.


Underhållstöd kan beviljas i följande fall:
- om en förälder som är underhållsskyldig inte betalat underhållsbidrag
- om faderskap inte har fastställts
- om underhållsbidraget fastställts till ett lågt belopp p.g.a. underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet

Ansökan om underhållsstöd lämnar du in till FPA. Tillsammans med ansökan skall du också lämna in avtal om underhåll eller domstolsutslag i original. Även en utredning över underhållsbidragsskulden skall lämnas in.

När underhållsstöd betalas ut flyttas indrivningen av underhållsbidraget till FPA.

Avskrivning av underhållsbidragsskuld

Om du som underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidrag p.g.a. arbetslöshet, sjukdom eller studier kan du ansöka hos FPA om avskrivning av underhållsbidragsskulden.