Sök efter:

Godby Högstadieskola

Godby högstadieskola är den näst största högstadieskolan på Åland. Eleverna kommer från fem kommuner på norra Åland: Finström, Saltvik, Sund, Vårdö och Geta. Till skolan kommer de flesta genom att åka buss eller taxi.

Klasserna är indelade efter intressen. Eleverna kan välja mellan fyra olika profiler: idrott, kreativ, natur och miljö samt språk och media.
Sista året i lågstadiet väljer eleverna vilken profil och vilka språk de vill läsa i högstadiet.

Skolan har för närvarande drygt 200 elever fördelade på tolv klasser. Högstadiet inrymmer även en specialklass.

Här kan du läsa mer om Godby högstadieskola.

 

Godby Högstadieskola

Rektor, tfn 431 210
Skolkansli, tfn 431 211
Lärarrum, tfn 431 212
Studiehandledare, tfn 431 233
Skolhälsovårdare, tfn 431 230
Vaktmästare, tfn 431 213
Bespisningskök, tfn 431 240
Skolkurator, tfn 431 232