Sök efter:

Läsårets arbetstider

LÄSÅRET 2018-2019

Under  detta läsår fokuserar vi på temat Vi - tillsammans. I det temat ingår tre delområden som vi betonar på olika sätt under läsåret.

- Vi tillsammans- i skolan

- Vi tillsammans- på Åland

- Vi tillsammans- i Världen

Vi tillsammans i skolan innebär att vi arbetar aktivt med att främja och stärka vi-andan i skolan. Vi tillsammans på Åland innebär att vi arbetar med firandet av Finland 100 år, genom att lyfta fram Ålands utveckling under dessa år och vi tillsammans i världen sätter fokus på de 17 globala målen för hållbar utveckling med siktet inställt på år 2030.

Kommande läsårens arbetstider:

ht 2017 - vt 2020

 

Flera protokoll

Bildningschef Saltvik
Peter Holm
(Kommunkansliet)

Tfn: 489 018
Mobil: 0457 - 37 98 947
Fax: 489 011
E-post: peter.holm@saltvik.ax

 

Skolledare Rangsby skola
Isa Blomqvist-Fagerholm

Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
Fax: 43 608
E-post: isa.blomqvist@saltvik.ax

 

Skolledare Ödkarby skola
Josef Fagerholm

Tfn: 489 140
Mobil: 0457 3749 766
Fax: 489 115
E-post: josef.fagerholm@saltvik.ax