Sök efter:

Rangsby skola

Rangsby skola ligger i östra Saltvik. Skolan togs i bruk 1953 och är renoverad och tillbyggd 2004. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från åk 1-6 och skolan har sex lärare och en egen speciallärare.
Fritidshemmet finns i en lägenhet i gamla lärarbostäderna som är alldeles intill skolan.

Läsåret 2019 - 2020

Skolans vision

Tillsammans lär vi oss för livet!
Vår skola är en plats där Trygghet, Trivsel och omTanke råder.

Skolans genomgripande tema under läsåret är Hållbarhet. Vi kommer att arbeta med temat enskilt i klasserna och gemensamt hela skolan.

Höstterminen avslutar vi med musikalen "Vill du åka skidor nerför sopberget?"

Under året Kommer vi också att arbeta kring socialhållbarhet samt städa i vår närmiljö och ha lektioner kring hur vi håller vår natur ren.

Hantering och behandling av personuppgifter

Information om hantering och behandling av personuppgifter

 

 

Flera protokoll

Skolledare Rangsby skola
Isa Blomqvist-Fagerholm

Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
Fax: 43 608
E-post: isa.blomqvist@saltvik.ax

 

Rangsby skola

Lidkroksvägen 26
22430 SALTVIK

Tfn: 43 600
Fax: 43 608
E-post: rangsby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 43 600
Lärarrum: 43 683
Skolhälsovårdare: 43 683
Rangsby eftis: 0457 - 31 35 384
Köket: 43 684
E-post, köket: rangsby.koket@saltvik.ax

Lärarna:

Isa Blomqvist-Fagerholm, skolledare/speciallärare
Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
isa.blomqvist@saltvik.ax

Caroline Eriksson, klasslärare
caroline.eriksson@saltvik.ax

Moa Mansnerus, klasslärare (vikarie)
moa.mansnerus@saltvik.ax

Felicia Holmgård, klasslärare (vikarie)
felicia.holmgard@saltvik.ax  

Lina Masgård, klasslärare
lina.masgard@saltvik.ax

Susann Cosgrove, vik.klasslärare
susann.cosgrove@saltvik.ax

Tony Jansson, klasslärare (tjänstledig)
tony.jansson@saltvik.ax

Josefin Mörn, timlärare
josefin.morn@saltvik.ax

Maria Kojola, timlärare
maria.kojola.fi@gmail.com
    
Johanna Andersson, assistent/fritidshemsledare 

Veronika Vinberg, assistent

Gunilla Wahlsten, assistent

 

Susanne Lundberg skolhälsovårdare är anträffbar udda veckor på onsdagar i Rangsby skola
Tel 040-5716703
Mailadress: susanne.u.lundberg@ahs.ax