Sök efter:

Rangsby skola

Rangsby skola ligger i Kvarnbo i östra Saltvik. Skolan togs i bruk 1953 och är renoverad och tillbyggd 2004. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från åk 1-6 och skolan har sex lärare och en egen speciallärare. Fritidshemmet finns i en lägenhet i gamla lärarbostäderna som är alldeles intill skolan.

Läsåret 2015 – 2016

Under läsåret kommer vi att lägga tyngdpunkten på fyra olika delområden. Dessa temaområden är: En läsande klass, Multikulturella dagar, Från kroppen till knoppen samt Hälsa i skolan. Grunden i vår skolverksamhet skapas genom de fyra orden hjärna, hjärta, hälsa och humor.
 

 

 

Flera protokoll

Skolledare Rangsby skola
Isa Blomqvist-Fagerholm

Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
Fax: 43 608
E-post: isa.blomqvist@saltvik.ax

 


Rangsby skola

Lidkroksvägen 26
22430 SALTVIK

Tfn: 43 600
Fax: 43 608
E-post: rangsby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 43 600
Lärarrum: 43 683
Skolhälsovårdare: 43 683
Rangsby eftis: 0457 - 31 35 384
Köket: 43 684
E-post, köket: rangsby.koket@saltvik.ax

Lärarna:

Isa Blomqvist-Fagerholm, skolledare/speciallärare
Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
isa.blomqvist@saltvik.ax

Ida Söderlund, klasslärare åk 1
ida.soderlund@saltvik.ax

Lina Masgård, klasslärare åk 2
lina.masgard@saltvik.ax

Tony Jansson, klasslärare åk 3
tony.jansson@saltvik.ax

Caroline Eriksson, klasslärare åk 4
caroline.eriksson@saltvik.ax

Josef Fagerholm, klasslärare åk 5-6
josef.fagerholm@saltvik.ax

Maria Kojola, timlärare
maria.kojola@saltvik.ax


Siv Lindbäck, assistent
siv.lindback@saltvik.ax

Ulla Öhberg, assistent