Sök efter:

Rangsby skola

Rangsby skola ligger i Kvarnbo i östra Saltvik. Skolan togs i bruk 1953 och är renoverad och tillbyggd 2004. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från åk 1-6 och skolan har fem lärare och en egen speciallärare. Fritidshemmet finns i en lägenhet i gamla lärarbostäderna som är alldeles intill skolan.

Läsåret 2014-2015

Vi som arbetar i Rangsby skola vill att vår skola ska vara en skola där alla elever känner sig trygga samt en skola med undervisningen i fokus. Inför varje nytt läsår diskuteras skolans mål, värderingar och undervisningsarrangemang. Under detta läsår är våra tyngdpunkts- och temaområden följande: LÄSLARVEN GÅR VIDARE, MATEMATIK I PRAKTIK och HÄLSA I SKOLAN. Eleverna kommer att arbete enskilt, i klass, åldersblandat och hela skolan tillsammans kring läs- och matematik temat. Vad gäller temat HÄLSA I SKOLAN så kommer det att utmynna i en hälsovecka under vårterminen 2015.

 

Flera protokoll

Rangsby skola

Lidkroksvägen 26
22430 SALTVIK

Tfn: 43 600
Fax: 43 608
E-post: rangsby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 43 600
Lärarrum: 43 683
Skolhälsovårdare: 43 683
Rangsby eftis: 0457 - 31 35 384
Köket: 43 684
E-post, köket: rangsby.koket@saltvik.ax

Lärarna:
Isa Blomqvist-Fagerholm, föreståndare/speciallärare
Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
isa.blomqvist@saltvik.ax

Tony Jansson, klasslärare åk 1
tony.jansson@saltvik.ax

Maria Carlsson, klasslärare åk 2-3
maria.carlsson@saltvik.ax

Mikaela Rundberg, klasslärare åk 4
mikaela.rundberg@saltvik.ax

Ida Söderlund, klasslärare åk 5
ida.soderlund@saltvik.ax

Josef Fagerholm, klasslärare åk 6
josef.fagerholm@saltvik.ax

Sofi Eriksson, timlärare/assistent
sofi.eriksson@saltvik.ax

Siv Lindbäck, assistent
siv.lindback@saltvik.ax

Ulla Öhberg, assistent