Sök efter:

Rangsby skola

Rangsby skola ligger i Kvarnbo i östra Saltvik. Skolan togs i bruk 1953 och är renoverad och tillbyggd 2004. Kommunens bibliotek finns i skolan. I skolan går elever från åk 1-6 och skolan har fem lärare och en egen speciallärare. Fritidshemmet finns i en lägenhet i gamla lärarbostäderna som är alldeles intill skolan.

Läsåret 2013-2014

Vi som arbetar i Rangsby skola vill att vår skola ska vara en skola där alla elever känner sig trygga samt en skola med undervisningen i fokus. Inför varje nytt läsår diskuteras skolans mål, värderingar och undervisningsarrangemang. Under detta läsår är våra tyngdpunkts- och temaområden följande: LÄSNING ÄR ROLIG, AVSLAPPNING och RÖRELSE samt VI TILLSAMMANS. Eleverna kommer att arbete enskilt, i klass, åldersblandat eller hela skolan tillsammans kring temat. Vi kommer också att uppmärksamma att 2013 har utsetts till EUROPAÅRET FÖR MEDBORGARNA.

 

Flera protokoll

Rangsby skola
Lidkroksvägen 26
22430 SALTVIK

Telefon: 43 600
Lärarrummet: 43 683
E-post: rangsby.skola@saltvik.ax
Skolhälsovårdare 43 683
Rangsby eftis 0457 - 31 35 384
Köket 43 684
E-post, köket: rangsby.koket@saltvik.ax

Lärarna:
Föreståndare Pernilla Blomqvist
pernilla.blomqvist@saltvik.ax

Paulina Emretsson, klasslärare åk 1
paulina.emretsson@saltvik.ax

Maria Carlsson, klasslärare åk 2
maria.carlsson@saltvik.ax

Mikaela Rundberg, klasslärare åk 3
mikaela.rundberg@saltvik.ax

Tony Jansson, klasslärare åk 4
tony.jansson@saltvik.ax

Josef Fagerholm, klasslärare åk 5-6
josef.fagerholm@saltvik.ax

Isa Blomqvist-Fagerholm, vice föreståndare/speciallärare
isa.blomqvist@saltvik.ax

Siv Lindbäck, assistent
siv.lindback@saltvik.ax

Cecilia Jansson, fritidshemsledare
cecilia.jansson@saltvik.ax