Sök efter:

Ödkarby skola

Läsåret 2015 - 2016 har Ödkarby skola 72 elever i klasserna 1-6. Skolan har sex klasslärare och två egena speciallärare.

Läs mer om skolstarten här!

En KIVA-skola

Ödkarby skola är sedan cirka åtta år en Friends-skola. Inför detta läsår utökar vi personalens och elevernas förutsättningar genom att delta i KIVA-skola programmet. Genom att kombinera det bästa från olika material hoppas vi att Ödkarby skola skall vara en skola där ALLA trivs, både elever och vuxna! 

 

Flera protokoll

Bildningschef Saltvik
Patrik Larsson

Tfn: 489 140
Mobil: 0457 - 37 98 947
Fax: 489 115
E-post: patrik.larsson@saltvik.ax

 

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97
22320 ÖDKARBY

Tfn: 48 910
Fax: 489 115
E-post: odkarby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 489 140 
Lärarrum: 489 110, 489 111
Speciallärare: 489 112
Skolhälsovårdare: 489 135
Ödkarby eftis: 0457 - 34 46 174
Kök: 489 130
E-post, köket: odkarby.koket@saltvik.ax


Lärarna:
Patrik Larsson, föreståndare 
Tfn: 489 140 
Mobil: 0457 - 37 98 947
patrik.larsson@saltvik.ax 

Siv Eriksson, klasslärare åk 1
siv.eriksson@saltvik.ax 

Jenny Pettersson, klasslärare åk 2
jenny.pettersson@saltvik.ax

Sonja Sjöström, klasslärare åk 3
sonja.sjostrom@saltvik.ax 

Eva-Maria Lehtonen, klasslärare åk 4
eva-maria.lehtonen@saltvik.ax 

Siv Dahlman, klasslärare åk 5
siv.dahlman@saltvik.ax 

Ulla Broberg, klasslärare åk 6
ulla.broberg@saltvik.ax

Maria Kojola, timlärare
maria.kojola@saltvik.ax  

Johan Påvals, timlärare/fritidsledare
johan.pavals@saltvik.ax

Tove Eklund, speciallärare
tove.eklund@saltvik.ax 

Jennica Lundberg, speciallärare
jennica.lundberg@saltvik.ax   

Dennis Isaksson, assistent
dennis.isaksson@saltvik.ax