Sök efter:

Ödkarby skola

Ödkarby skola ligger i Ödkarby i västra Saltvik. I skolan går 65 elever i årskurserna 1-6. Här arbetar fem klasslärare, två speciallärare samt tre timlärare. Frititdshemmet finns också inrymt i skolans lokaler.

En KIVA-skola

Ödkarby skola är sedan cirka åtta år en Friends-skola. Inför detta läsår utökar vi personalens och elevernas förutsättningar genom att delta i KIVA-skola programmet. Genom att kombinera det bästa från olika material hoppas vi att Ödkarby skola skall vara en skola där ALLA trivs, både elever och vuxna! 

 

Flera protokoll

Skolledare Ödkarby skola
Ann Rosing

Tfn: 489 140
Mobil: 0457 – 342 4608
Fax: 489 115
E-post: ann.rosing@saltvik.ax

 

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97
22320 ÖDKARBY

Tfn: 48 910
Fax: 489 115
E-post: odkarby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 489 140 
Lärarrum: 489 110, 489 111
Speciallärare: 489 112
Skolhälsovårdare: 489 135
Ödkarby eftis: 0457 - 34 46 174
Kök: 489 130
E-post, köket: odkarby.koket@saltvik.ax

Lärarna:
Ann Rosing, skolledare
Tfn: 489 140
Mobil: 0457 – 342 4608
ann.rosing@saltvik.ax 

Sonja Sjöström, klasslärare åk 1
sonja.sjostrom@saltvik.ax

Eva-Maria Lehtonen, klasslärare åk 2
eva-maria.lehtonen@saltvik.ax
 

Siv Eriksson, klasslärare åk 3
siv.eriksson@saltvik.ax 

Jenny Pettersson, klasslärare åk 4-5
jenny.pettersson@saltvik.ax

Ida Persson, klasslärare åk 6
ida.persson@saltvik.ax


Maria Kojola, timlärare
maria.kojola@saltvik.ax  

Johan Påvals, timlärare/fritidsledare
johan.pavals@saltvik.ax

Tove Eklund, speciallärare
tove.eklund@saltvik.ax 

Anders Häggblom, assistent

Richard Englund, assistent
richard.englund@saltvik.ax