Sök efter:

Ödkarby skola

Läsåret 2012 - 2013 har Ödkarby skola 65 elever i klasserna 1-6. Skolan har sex klasslärare och en egen speciallärare.

En KIVA-skola

Ödkarby skola är sedan cirka åtta år en Friends-skola. Inför detta läsår utökar vi personalens och elevernas förutsättningar genom att delta i KIVA-skola programmet. Genom att kombinera det bästa från olika material hoppas vi att Ödkarby skola skall vara en skola där ALLA trivs, både elever och vuxna! 

 

Flera protokoll

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97
22320 ÖDKARBY

Tfn: 48 910
Fax: 489 115
E-post: odkarby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 489 140 
Lärarrum: 489 110, 489 111
Speciallärare: 489 112
Skolhälsovårdare: 489 135
Ödkarby eftis: 0457 - 34 46 174
Kök: 489 130
E-post, köket: odkarby.koket@saltvik.ax
 

Lärarna:
Patrik Larsson, föreståndare 
Tfn: 489 140 
Mobil: 0457 - 37 98 947
patrik.larsson@saltvik.ax 

Siv Eriksson, klasslärare åk 1
siv.eriksson@saltvik.ax 

Jenny Pettersson, klasslärare åk 2
jenny.pettersson@saltvik.ax

Sonja Sjöström, klasslärare åk 3
sonja.sjostrom@saltvik.ax 

Eva-Maria Lehtonen, klasslärare åk 4
eva-maria.lehtonen@saltvik.ax 

Siv Dahlman, klasslärare åk 5
siv.dahlman@saltvik.ax 

Ulla Broberg, klasslärare åk 6
ulla.broberg@saltvik.ax

Sofi Eriksson, timlärare/assistent
sofi.eriksson@saltvik.ax  

Johan Påvals, timlärare/fritidsledare
johan.pavals@saltvik.ax

Tove Eklund, speciallärare
tove.eklund@saltvik.ax 

Marie Wiklund-Eriksson, speciallärare
marie.wiklund@saltvik.ax  

Dennis Isaksson, assistent
dennis.isaksson@saltvik.ax