Sök efter:

Ödkarby skola

Ödkarby skola ligger i västra Saltvik. I skolan går 55 elever i årskurserna 1-6. Här arbetar 4 klasslärare och 1 samordnad speciallärare och timlärare och 2 assistenter. Frititdshemmet finns också inrymt i lärarbostäderna vid skolan.

LÄSÅRET 2018 - 2019

Under detta läsår fokuserar vi på temat Vi- tillsammans. I det temat ingår tre delområden som vi betonar på olika sätt under läsåret.

• Vi tillsammans- i skolan
• Vi tillsammans- på Åland
• Vi tillsammans- i världen

Vi tillsammans i skolan innebär att vi arbetar aktivt med att främja och stärka vi-andan i skolan. Vi tillsammans på Åland innebär att vi arbetar med firandet av Finland 100 år, genom att lyfta fram Ålands utveckling under dessa år och vi tillsammans i världen sätter fokus på de 17 globala målen för hållbar utveckling med siktet inställt på år 2030.

 

Flera protokoll

Skolledare Ödkarby skola
Josef Fagerholm

Tfn: 489 140
Mobil: 0457 3749 766
Fax: 489 115
E-post: josef.fagerholm@saltvik.ax

 

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97
22320 ÖDKARBY

Tfn: 48 910
Fax: 489 115
E-post: odkarby.skola@saltvik.ax
Föreståndare: 489 140 
Lärarrum: 489 110, 489 111
Speciallärare: 489 112
Skolhälsovårdare: 489 135
Ödkarby eftis: 0457 - 34 46 174
Kök: 489 130
E-post, köket: odkarby.koket@saltvik.ax

Lärarna:
Josef Fagerholm, skolledare
Tfn: 489 140
Mobil: 0457 – 37 49 766
josef.fagerholm@saltvik.ax

Eva-Maria Lehtonen, klasslärare
eva-maria.lehtonen@saltvik.ax
 

Siv Eriksson, klasslärare
siv.eriksson@saltvik.ax 

Jenny Pettersson, klasslärare
jenny.pettersson@saltvik.ax

Viktor Karlsson, klasslärare
viktor.karlsson@saltvik.ax

André Österlund, klasslärare
andre.osterlund@saltvik.ax

Dennis Isaksson, timlärare
dennis.isaksson@saltvik.ax


Johan Påvals, timlärare/fritidsledare
johan.pavals@saltvik.ax

Tove Eklund, speciallärare
tove.eklund@saltvik.ax 

Elin Grönlund, assistent

Malin Nyholm, assistent

Malin Karlsson assistent/fritidsledare