Sök efter:

Ödkarby skola

Läsåret 2012 - 2013 har Ödkarby skola 65 elever i klasserna 1-6. Skolan har sex klasslärare och en egen speciallärare.

En KIVA-skola

Ödkarby skola är sedan cirka åtta år en Friends-skola. Inför detta läsår utökar vi personalens och elevernas förutsättningar genom att delta i KIVA-skola programmet. Genom att kombinera det bästa från olika material hoppas vi att Ödkarby skola skall vara en skola där ALLA trivs, både elever och vuxna! 

 

Flera protokoll

Ödkarby skola

Ödkarbyvägen 97
22320 ÖDKARBY

Tfn: 48 910
Föreståndare: 489 140 
Lärarrum: 489 110, 489 111
Speciallärare: 489 112
Kök: 489 130
E-post, köket: odkarby.koket@saltvik.ax
Hälsovårdare: 489 135
Fax: 489 115
E-post: odkarby.skola@saltvik.ax

Lärarna:
Föreståndare Patrik Larsson
Patrik Larsson

Jenny Pettersson, klasslärare åk 1
Jenny Pettersson

Sonja Sjöström, klasslärare åk 2
Sonja Sjöström

Eva-Maria Lehtonen, klasslärare åk 3
Eva-Maria Lehtonen

Siv Eriksson, klasslärare åk 4
Siv Eriksson

Ida Söderlund, klasslärare åk 5
Ida Söderlund

Siv Dahlman, klasslärare åk 6
Siv Dahlman

Tove Eklund, speciallärare
Tove Eklund

Ulla Broberg, resurslärare
Ulla Broberg