Sök efter:

Välkommen till barnomsorgen i Saltvik


För att göra det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera, finns kommunal barnomsorg som innebär att barnet vårdas utanför hemmet. Vården för barn under skolålder ges i daghem.

Barnomsorgens uppgift och verksamhetsidé är att bl.a. stöda familjen i fostran av barnet och tillsammans med familjen främja barnets utveckling. Målsättningen för den åländska barnomsorgen finns i barnomsorgslagen.

Barnomsorgen förbereder barnet för skolan genom att i daghemmen ordna förundervisning. Förundervisningen, då grundläggande kunskaper tränas och befästs är en integrerad del av verksamheten. Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland hittar du här.

Förundervisningsprogramet för landskapet Åland antogs 2005.

Saltviks barnomsorg har samma mål i förundervisningen. Vi använder oss av "förskolepärmen", arbetsplan för förskolan, eget material, "Bornholmsmodellen" och matematiksagor.


I Saltvik finns två kommunala daghem. I daghemmen sköts barnen, beroende på ålder, i grupper om ca 8 till 21 barn av yrkesutbildad personal. Vi vill erbjuda barnen möjlighet till allsidig utveckling utifrån ålder och individuella behov, genom lek, rörelse och musik.

Daghemmens uppgift är främst att bidra till att barnen får goda uppväxtvillkor. Detta görs genom att erbjuda en god omvårdnad, goda lekmöjligheter och en pedagogisk verksamhet. I daghemmet stöds det enskilda barnets allsidiga utveckling då bl.a. de sociala och motoriska färdigheterna tränas.

Vi ser leken som nyckeln till barnets kunskap. Barnen ges dagligen möjlighet till fria lekar både utom- och inomhus. Förutom leken är natur och miljö, gymnastik och rörelse, sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga byggstenar i verksamheten.

Förundervisningen, då grundläggande kunskaper tränas och befästs inför skolstarten, är en integrerad del av verksamheten.

Hantering och behandling av personuppgifter

Information om hantering och behandling av personuppgifter

Dataskyddsbeskrivning Abilita Dagvård och Päikky 


Våra daghem har öppet mellan kl. 7.00 och 17.00. Mot överenskommelse på förhand håller daghemmet öppet till kl. 17.30. Vi erbjuder heltids- och halvtidsplats (25 h/vecka).

 

 

Flera protokoll

Bildningschef Saltvik
Peter Holm
(Kommunkansliet)

Tfn: 489 018
Mobil: 0457 - 37 98 947
Fax: 489 011
E-post: peter.holm@saltvik.ax

 

Skolledare Rangsby skola
Isa Blomqvist-Fagerholm

Tfn: 43 600
Mobil: 040 - 70 98 362  
Fax: 43 608
E-post: isa.blomqvist@saltvik.ax

 

Skolledare Ödkarby skola
Josef Fagerholm

Tfn: 489 140
Mobil: 0457 3749 766
Fax: 489 115
E-post: josef.fagerholm@saltvik.ax

 

Specialbarnträdgårdslärare Gunilla Säll
Mobil: 0457 - 34 44 299