Sök efter:
 

Välkommen till daghemmet Prästkragen

Prästkragens daghem ligger i östra Saltvik och består av tre avdelningar: Fjärilen, Tusenfotingen och Humlan.

Fjärilen är för de största barnen i åldrarna 5-7 år. Här bedrivs förundervisning och femårsverksamhet. 

På Tusenfotingen finns barn i åldrarna 3-5. 

Humlan är en småbarnsavdelning för barn i åldern 0-3 år.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

Prästkragen håller öppet 07.00 - 17.00.

 

Prästkragens daghem
Ribackavägen 1
22 430 SALTVIK
E-post: prastkragen@saltvik.ax

Vik. Föreståndare:

Britt-Marie Lindvall, tfn 43 650

Avdelning Fjärilen
Tfn 43 650

Avdelning Tusenfotingen
Tfn 43 569

Avdelning Humlan
Tfn 48 355

Avdelning Sländan
Tfn 0457-34 51 041

Jessica Eriksson, kock
Tfn 43 416
E-post, köket: prastkragen.koket@saltvik.ax

Maria Rönnholm, städare