Sök efter:

Lagtings- och kommunalval 2015

I enlighet med lagen om förfarandet vid lagtings- och kommunalval förrättas val söndagen den 18 oktober 2015.

Röstningsområde 1, vallokal: Ödkarby skola.
Röstningsområde 2, vallokal: Rangsby skola.

Vallokalerna är öppna mellan kl. 09.00 - 20.00.

Rättelse av uppgifter i rösträttsregistret

Information angående rösträttsregistret inför lagtings- och kommunalvalen den 18 oktober 2015.

Den 7 september upprättades rösträttsregistret inför lagtings- och kommunalvalen den 18 oktober 2015. Från och med torsdag 10 september finns registret tillgängligt för granskning vid magistratsenheten i Statens ämbetshus. Under veckan börjar röstkorten distribueras hem till alla röstberättigade.

Om någonting är fel i rösträttsregistret, eller om man felaktigt har utelämnats helt och hållet, kan man yrka på rättelse senast måndag 28 september. Rättelseyrkandet kan göras på en blankett som tillhandahålls av kommunerna och av magistratsenheten.

Blankett för rättelseyrkande

Blanketten finns också på hemsidan www.val.ax

Förtidsröstning

Förtidsröstningen inleds den 3 oktober 2015 och avslutas den 13 oktober 2015.

Förtidsröstningsställe är kommunkansliet i Nääs där förtidsröstning kan ske enligt följande tider:

 lö 3.10.2015      kl. 11.00-13.00
 må 5.10- to 8.10.2015  
    kl. 14.00-20.00
 fr 9.10.- lö 10.10.2015  
    kl. 11.00-13.00
 må 12.10- ti 13.10.2015
    kl. 14.00-20.00

Brevröstning

Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom eller handikapp inte kan rösta i vallokal eller ett allmänt förtidsröstningstillfälle kan anhålla om förtidsröstningshandlingar från kommunala centralnämnden i Saltvik, Lillängs 14 Nääs, 22320 ÖDKARBY, tel. 48 900, fax 489 011. Anhållan skall göras senast tisdagen den 13 oktober 2015. Blankett för ändamålet kan fås från centralnämndens kansli eller laddas ner från val.ax

OBS! Du måste skicka tillbaka röstsedlarna och följebrevet så att de är hos din kommun senast 16 oktober kl. 19.

Dokument om Lagtings- och kommunalval 2015:

Kungörelse Lagtings- och kommunalval 2015

Meddelande om förtidsröstning


Blanketter för Lagtings- och kommunalval 2015:

Rättelseyrkan

Anhållan om att erhålla förtidsröstningsmateriel

Den kommunala centralnämnden i Saltvik

Gun Åkerback, ordförande

Marie Gahn Göransson, sekreterare

 

Kanslisekreterare Solveig Gestberg
Tfn 489 017
E-post: solveig.gestberg@saltvik.ax