Sök efter:

Plogning av privata vägar

Snöplogningsavgiften för vintern 2016-2017 hittar du under "Avgifter & stöd" och kategorin "Bygga & bo".

Om ingen plogning behövs p.g.a. snöbrist kommer avgiften inte att återbetalas.

Att tänka på när du betalar

Avgiften betalas till Saltviks kommun, Ålandsbankens konto 660100-1073014 (IBAN nr: FI84 6601 0001 0730 14).
På betalningen skall tydligt namn och fullständig adress dit plogningen önskas skrivas.

Betala så fort som möjligt så att du säkert är med på plogningslistan när första snön kommer. Observera att för att få den lägre avgiften, behöver betalningen vara kommunen tillhanda senast den sista bankdagen i oktober.

Distrikten 2016-2017

Distrikt  Plogare  Telefon 

Haga – Ödkarby – Hjortö  

Erik Hamnström  Mobil 
0457-52 44 128 
Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik Guy Söderlund  Mobil 
040-06 44 333 
Lavsböle – Tengsödavik   LBS Staffan &  Janne Mörn    Mobil Janne:
040-06 85 129 

Kvarnbo – Haraldsby 

LBS Staffan &  Janne Mörn  Mobil Staffan:
040-52 94 587

Om du har önskemål eller frågor, vänd dig direkt till din plogare.

Annat du behöver veta

Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.

Som fastighetsinnehavare är det på ditt ansvar att infarten och vändplanen har plogkäppar som placeras tillräckligt tätt. Tänk på att även markera stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkanten.

Du skall också ta bort kvistar till en höjd av 3,5 meter ovanför vägen, och avlägsna uppstickande stenar och liknande från vägen. Tänk på att kvistarna hänger längre ner om de är snötyngda.

Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg kan det leda till skador på plogarnas utrustning. Du kan då bli ersättningsskyldig.
Om du är osäker på om din infart uppfyller kraven, kontakta din plogare.

Övrig information erhålls av vik. byråsekreterare Ylva Westerberg, tfn 489 022 eller kommuningenjör Lars-Erik Danielsson, tfn 489 040.

 

 

Kommuningenjör Lars-Erik Danielsson
Tfn 489 040
Mobil 0457 - 31 35 196
E-post: lars-erik.danielsson@saltvik.ax