Sök efter:

Brand- och räddning

Saltvik är medlem i Räddningsområde Ålands Landskommuner. Till området hör också övriga faståländska kommuner och Vårdö.

Lennart Johansson är områdets räddningschef och har sin bas på Jomala kommunkansli. Räddningschefen har hand om det förebyggande brand- och räddningsarbetet.

Det operativa arbetet sköts av kommunens frivilliga brandkårer i nära samarbete med övriga kommuner. I Saltvik finns två frivilliga brandkårer: Västra Saltviks FBK och Östra Saltviks FBK.

Den gemensamma räddningsnämnden har en medlem från varje medlemskommun. 
Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet och de frivilliga brandkårerna. Nämnden jobbar också med frågor som gäller befolkningsskyddet.

Räddningsområde Ålands Landskommuner delar med sig av broschyr Om krisen kommer: http://www.saltvik.ax/files/om_krisen_kommer_information.pdf

 

Flera protokoll

Räddningschef Lennart Johansson
Tfn 329 132
Mobil: 0457 - 52 21 630
E-post: lennart.johansson@jomala.ax

 

Brandinspektör Thomas Mattsson
Tfn 329 175
Mobil: 040 - 82 81 640
E-post: thomas.mattsson@jomala.ax