Sök efter:

Sophantering


Saltviks ReturDepå

Måndagar 13.30 - 17.00 samt 18:00 - 20:00
Onsdagar 18:00 - 20:00 
Fredagar  13.30 - 17.00

Alla helgdagar är ReturDepån stängd. Dessutom är ReturDepån stängd trettondagsafton, valborgsmässoafton, självstyrelsedagen, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Saltviks ReturDepå når du på tel. 48157.
Saltviks ReturDepå finns vid Getavägen, se karta.

Övrig information fås av byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg på
tel. 489 016 (må - to).

I Saltvik finns två återvinningsstationer. De ligger i Kroklund och Kvarnbo. Sommartid finns det även insamling i Hamnsundet, där det då även finns kärl för brännbart restavfall. Detta är dock enbart till för turister, som inte har någonstans att sätta sina sopor när de lämnar kommunen.

Önskar ni hämtning av ert avfall så kan ni kontakta Kuhlmans åkeri eller Ålands Renhållning. Dessa företag utför sina tjänster mot olika avgifter beroende på vilken service ni önskar.

Kuhlmans åkeri
Kroklund
AX-22320 Ödkarby, Saltvik
Mobiltel: 0400-529 190

Ni kan också själv föra ert avfall till ReturDepån mot en avgift som finns specificerade under Avgifter & Stöd. OBS! Endast kontant betalning, ej bankkort.

Miljö

Ålands Natur och Miljö

Agenda 21