Bidrag för cancersjukdom

Äldreomsorgsnämnden i Saltvik beviljar bidrag för cancersjukdom i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (Kfge 105 §/7.12.2015).

Bidrag för cancersjukdom kan beviljas som engångsersättning om max 500 euro/sökande, enligt en fritt formulerad ansökan. Bidrag beviljas under förutsättning att det finns kvarvarande medel.

Av ansökan bör framgå bankkontonummer dit bidraget skall betalas, samt bifogas intyg från Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) i vilket framgår datum när cancersjukdomen konstaterades.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 5.1.2021