Färdtjänst enligt socialvårdslagen

Om du på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom inte kan åka buss och inte har tillgång till bil, kan du ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst fås på sociala grunder och är avsedd för resor i det vardagliga livet. Färdtjänst innebär i praktiken taxiresor. Ditt färdtjänstkort laddas med 96 enkelresor/år. Färdtjänst ger dig möjlighet att t.ex. handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och färdtjänstkortet är personligt. Om du beviljas färdtjänst får du ett färdtjänstkort hemskickat per post. Självriskandelen/resa är 25 % eller minst 5 € för år 2019. Kommunen betalar resten av kostnaden.

Ansökan

Om du har behov av färdtjänst behöver du inkomma med en skriftlig ansökan. Vid behov bifogas ett läkarintyg till ansökan.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 22.5.2020