Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gemensamt Äldreråd

Från och med 1.1.2021 ska det finnas äldreråd i varje kommun. Äldrerådet kan vara gemensamt för flera kommuner. Kommunstyrelsen utser äldrerådets medlemmar. Medlemmarna i rådet ska representera den äldre befolkningen i kommunen eller kommunerna.

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ som avses i kommunallagen (31a §). Rådet kan till skillnad från t.ex. en kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. Till äldrerådets uppgifter hör att ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningen. Äldrerådet kan även ge utlåtanden om andra myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor. 

De norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö har tillsammans bildat ett gemensamt äldreråd.

Värdskapet för det gemensamma äldrerådet sköts turvis av kommunerna. För den inledande perioden 2021-2022 var Saltviks kommun värd, för perioden 2023-2024 är Finström värdkommun.

Publicerad 3.6.2021
Uppdaterad 18.1.2023