Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Gemensamt Äldreråd

Från och med 1.1.2021 ska det finnas äldreråd i varje kommun. Äldrerådet kan vara gemensamt för flera kommuner. Kommunstyrelsen utser äldrerådets medlemmar. Medlemmarna i rådet ska representera den äldre befolkningen i kommunen eller kommunerna.

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ som avses i kommunallagen (31a §). Rådet kan till skillnad från t.ex. en kommunal nämnd inte fatta förvaltningsbeslut. Till äldrerådets uppgifter hör att ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har betydelse för den äldre befolkningen. Äldrerådet kan även ge utlåtanden om andra myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor. 

De norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö har tillsammans bildat ett gemensamt äldreråd.

Värdskapet för det gemensamma äldrerådet sköts turvis av kommunerna. För den inledande perioden är Saltviks kommun värd.

Publicerad 3.6.2021
Uppdaterad 3.6.2021