Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (64 S3) 8.4.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 10 personer under perioden 29.3-25.4.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Hemservice

Om du på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp för att kunna fortsätta bo hemma, kan du ansöka om hemservice.

Hemservice erbjuds till personer som inte klarar av sina dagliga sysslor självständigt och som har nedsatt funktionsförmåga. Hemservice kan vara t.ex. hjälp med på- och avklädning, hjälp med måltider, hjälpa att sköta personlig hygien, klädvård och ren bäddning, hjälp med toalettbesök och läkemedelshantering. Hemservice erbjuder hjälp med handling, social samvaro samt promenader. Personalen ställer även upp som följeslagare vid t.ex. läkarbesök och hemservice kan också erbjudas som ett komplement till närståendevård.

Behovet av hemservice bedöms från fall till fall. Personal från kommunens äldreomsorg gör ett hembesök hos dig för att se vad ditt behov är. Tillsammans gör ni sedan upp en vård- och serviceplan. Dina anhöriga kan också vara med på mötet. Vård- och serviceplanen utgör sedan grunden för hemserviceavgiften.

Vårdbehövande indelas enligt följande:
Vårdbehov A  1 - 2 besök per vecka
Vårdbehov B 3 - 6 besök per vecka
Vårdbehov C 7 eller fler besök per vecka

Du kan också få tillfällig hjälp.

Inom hemservicen jobbar närvårdare samt en ansvarig hemvårdare. Den ansvariga hemvårdaren koordinerar arbetet och är kontaktperson till bl.a. sjukhus och hemsjukvård. I dagsläget jobbar hemservicen kl. 8-20 men du kan nå personal dygnet runt på hemservicens journummer.

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 1.7.2020