Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Trygghetsalarm

Ett trygghetslarm kan förlänga den tid du kan bo kvar i ditt eget hem, om något skulle hända dig i hemmet får du snabbt hjälp.

Saltvik använder trygghetslarmet Vivago Domi. Larmet består av en larmdosa och ett armband med larmknapp. Larmet kopplas direkt till kommunens hemservice.

Installationen av trygghetslarmet bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där hemservicepersonalen hittar din nyckel. Månadsavgiften betalar du själv.

Om du behöver hjälp med att skaffa trygghetslarm eller har övriga frågor kontakta Ansvarig hemvårdare.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 25.5.2020