Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trygghetsalarm

Ett trygghetslarm kan förlänga den tid du kan bo kvar i ditt eget hem, om något skulle hända dig i hemmet får du snabbt hjälp.

Saltvik använder trygghetslarmet Vivago Domi. Larmet består av en larmdosa och ett armband med larmknapp. Larmet kopplas direkt till kommunens hemservice.

Installationen av trygghetslarmet bekostas av kommunen. Kommunen betalar även för ett nyckelskåp där hemservicepersonalen hittar din nyckel. Månadsavgiften betalar du själv.

Om du behöver hjälp med att skaffa trygghetslarm eller har övriga frågor kontakta Ansvarig hemvårdare.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 25.5.2020