Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Momsfri socialservice

Du som kommuninvånare är berättigad till momsfri socialservice om du har nedsatt funktionsförmåga, det vill säga det har konstaterats att du inte klarar din vardag utan hjälp. Orsaker till behov av hjälp kan till exempel vara ålderdom, sjukdom, skada eller återhämtning från sjukdom. Socialservice utan moms kan exempelvis vara städning, matservice och andra stödtjänster. Momsfri socialservice är inte en kommunal service utan erbjuds av privata företag.

Tillvägagångssättet fungerar så att du kontaktar ett företag som erbjuder socialvårdstjänster, vilket finns registrerat på kommunens hemsida. Sedan skriver du och företaget ett avtal inklusive serviceplan där ditt servicebehov och –frekvens framgår. Servicen sköts helt och hållet mellan företaget och kunden och inget beslut behövs från kommunen.

För att godkännas som serviceproducent måste företaget lämna in en anmälan till kommunen eftersom det är kommunens ansvar att se till så att de företag som anlitas finns i förskottuppbördsregistret och att de uppfyller vissa kriterier. Efter kommunen kontrollerat detta sätts firmans kontaktuppgifter ut på hemsidan.

Då kriterierna uppfylls kan företaget fakturera kunden momsfritt. Momsens andel av summan är 24 procent, vilket betyder att kunden får en betydande inbesparing. Dessutom kan kunden utnyttja hushållsavdraget som är 40 procent av priset på servicen.

Godkända företag

De företag som är godkända momsfria privata producenter av socialservice presenteras här nedan. Det är dessa företag som du kan ingå serviceavtal med. Listan uppdateras regelbundet.

Kontaktuppgifter till firmor som utför momsfri socialservice i Saltvik:

Firmor som sköter övriga sociala momsfria tjänster:

  • Björkkö Ab (ej städtjänster): +358 400 286383 och E-post: info@bjorkko.ax stöd i hemmet, hjälp med matlagning, klädvård, utepromenader, dusch/bad, barnvakt.
  • Folkhälsans all aktivitetshus ab/ Hemtjänst & hemsjukvård (städar och gör andra momsfria tjänster): Jenny Sporre , enhetsledare, tel. +358 457 3456205, jenny.sporre@folkhalsan.ax
Publicerad 25.8.2020
Uppdaterad 20.4.2021