Sunnanberg vårdhem

Sunnanberg vårdhem är ett institutionsboende som ligger beläget i Kvarnbo. Institutionsvård är avsedd för multisjuka äldre personer som har hög vårdtyngd och ett stort behov av vård och omsorg. Vård vid Sunnanberg vårdhem blir aktuellt när du inte längre klarar av ett självständigt boende med stöd av hemservicen och andra aktörer inom vård- och omsorgssektorn. Sunnanberg vårdhem är för personer med ett stort behov av omvårdnad, även nattetid och en vårdplats beviljas enligt vårdtyngd och individuella bedömningar av vårdbehovet. Vårdpersonal finns tillgänglig dygnet runt på Sunnanberg vårdhem.

Sunnanberg vårdhem har 27 vårdplatser och du kan bo här antingen permanent eller på periodplats. Att ha en periodplats kan vara aktuellt om du t.ex. är sjuk eller varit med om en olycka. Då kan du behöva hjälp under en övergångsperiod. Det kan också handla om att du behöver samla krafter för att orka bo kvar hemma längre, eller avlastning för närståendevårdare.

På Sunnanberg vårdhem får du hjälp dygnet runt. Vår personal arbetar i skift och består av en omvårdnadsledare, både närvårdare och sjukskötare, lokalvårdare, kökspersonal samt en sysselsättningsterapeut. En läkare besöker Sunnanberg vårdhem ungefär varannan vecka eller när behov finns. Vi strävar efter att jobba enligt ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt och en individuellt anpassad vård.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 1.7.2020