Sunnanberg vårdhems aktiviteter

Sunnanberg vårdhem erbjuder sysselsättning för de boende samt hemmaboende pensionärer med syftet att förebygga den sociala, fysiska och psykiska hälsan och skapa en meningsfull tillvaro.

Alla pensionärer som bor hemma är också välkomna på Sunnanbergs aktiviteter. Aktiviteterna kan vara t.ex bingo, sittgymnastik, högläsning, andakt eller skapande verksamhet.

På den här sidan kan du läsa om vad som händer på Sunnanberg.

OBS, då det fortsättningsvis i landskapet råder risk för smitta av coronavirus är alla aktiviteter inställda för utomstående.

Har du frågor eller funderingar gällande sysselsättningen? Kontakta då vår sysselsättningshandledare.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 15.4.2021