Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 23, skall kommunen minst en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som personen ansökt om.

Med väntetid avses tiden mellan den dag en anhållan om en serviceform har inkommit och den dag den äldre får beslut om de tjänster personen anhållit om.

I bilagan här intill, kan du se de genomsnittliga väntetiderna för sociala tjänster inom äldreomsorgen i Saltviks kommun.

Publicerad 15.10.2021
Uppdaterad 5.10.2022