Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 12.5.2021 13:32

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 17 maj 2021. 

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 12.5.2021 10:19

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 18 maj 2021.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 11.5.2021 14:17

Äldreomsorgsnämnden har möte 20 maj 2021.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 7.5.2021 14:12

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 19 maj 2021.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 6.5.2021 15:15

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 10 maj 2021. 

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 5.5.2021 14:39

Saltviks kommun utbjuder följande projekt på entreprenad:

Publicerad 30.4.2021 11:39 | Uppdaterad 12.5.2021 15:03

Saltviks kommun begär in anbud på skolskjutsarna under läsåret 2021-2022

Publicerad 29.4.2021 14:03 | Uppdaterad 3.5.2021 12:24

Utbildningsnämnden har möte 5 maj 2021

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 16.4.2021 06:00

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Publicerad 7.4.2021 12:46

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 12 april 2021. 

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

 

Sidor

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 13.5.2020