Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 29.9.2022 08:39

Kommunfullmäktige i Saltvik har vid sammanträdet den 26 september 2022, § 43, fastställt detaljplaneändringen för Haraldsby industriområde i Saltviks kommun.

Publicerad 23.9.2022 14:03

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Publicerad 23.9.2022 11:53 | Uppdaterad 23.9.2022 11:54

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 28 september 2022.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 22.9.2022 16:00 | Uppdaterad 22.9.2022 16:09

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 27 september 2022.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 22.9.2022 13:17

Äldreomsorgsnämnden har möte 27 september 2022.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 21.9.2022 13:45

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte måndag 26 september 2022. 

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 16.9.2022 19:00

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 21 september 2022

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 15.9.2022 16:17

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 20 september 2022.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 15.9.2022 14:05

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 21 september 2022.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 8.9.2022 12:50

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 12 september 2022.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Sidor

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 13.5.2020