Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 1.6.2023 11:32

Vik. Byggnads- & miljöinspektörens tjänstemannabeslut 24.5.2023, se bilaga.

Publicerad 1.6.2023 10:01

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 6 juni 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 30.5.2023 14:11

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands Kommunförbunds vårstämma 26 maj 2023, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på kommunför

Publicerad 23.5.2023 08:00 | Uppdaterad 23.5.2023 08:06

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Under länken här intill kan du läsa vilka lov som beviljats av Byggnads- och miljönämnden vid mötet 16 maj 2023.

Publicerad 17.5.2023 13:48

Äldreomsorgsnämnden har möte onsdagen den 23 maj 2023.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 15.5.2023 08:30

Vik. Byggnads- & miljöinspektörens tjänstemannabeslut 28.4.2023, se bilaga.

Publicerad 12.5.2023 13:14

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 16 maj 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 10.5.2023 11:25

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte måndag 15 maj 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 4.5.2023 15:09

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 8 maj 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 28.4.2023 09:24

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 3 maj 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Sidor

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 13.5.2020