Elektronisk anslagstavla

Publicerad 31.5.2021 10:20 | Uppdaterad 31.5.2021 10:27

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands Kommunförbunds vårstämma den 28 maj 2021, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på kommu

Publicerad 9.3.2021 11:12

Ålands förvaltningsdomstol har den 5 mars 2021 givit beslut 18/2021 i besvär över kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2020 gällande övertagande av Kuggviksvägen och Kastevägen.

Publicerad 4.12.2020 15:39 | Uppdaterad 4.2.2021 10:43

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Kommunernas socialtjänst k.f.

Publicerad 4.12.2020 13:59 | Uppdaterad 4.12.2020 14:20

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Norra Ålands Högstadiedistrikts Förbundsfullmäktige den 3.12.2020, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns

Publicerad 3.12.2020 09:46 | Uppdaterad 3.12.2020 11:28

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands Kommunförbunds höststämma den 27 november 2020, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 13.5.2020