Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 7.2.2023 09:59

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Publicerad 2.2.2023 15:05

Äldreomsorgen i Saltviks kommun söker medarbetare.  

Två närvårdare 100 % med tillsvidare anställning. Arbetet är periodarbete.

Publicerad 27.1.2023 13:58

Tekniska nämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 1 februari 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 26.1.2023 12:45

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har möte tisdagen den 31 januari 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 25.1.2023 14:28

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte måndag 30 januari 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 19.1.2023 16:00

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 23 januari 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 19.1.2023 10:21

Äldreomsorgsnämnden har möte onsdagen den 23 januari 2023.
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 13.1.2023 08:15

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte onsdagen den 17 januari 2023.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 8.11.2022 12:41

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det av kommunfullmäktige i Saltvik den 26 september 2022 § 43 antagna förslaget till detaljplaneändring för industriområdet i Haraldsby i Saltviks kom

Publicerad 29.9.2022 08:39

Kommunfullmäktige i Saltvik har vid sammanträdet den 26 september 2022, § 43, fastställt detaljplaneändringen för Haraldsby industriområde i Saltviks kommun.

Sidor

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 13.5.2020