Elektronisk anslagstavla

Publicerad 20.1.2022 16:22 | Uppdaterad 20.1.2022 16:33

Utbildningsnämnden i Saltviks kommun har möte 26 januari 2022.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 20.1.2022 13:45

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 24 januari 2022.

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 28.12.2021 15:56 | Uppdaterad 4.1.2022 12:44

Äldreomsorgen i Saltviks kommun söker medarbetare.  

OBS Ansökningstiden förlängs till 25 januari 2022 kl 15:00. Tidigare ansökningar kvarstår.

Publicerad 9.3.2021 11:12

Ålands förvaltningsdomstol har den 5 mars 2021 givit beslut 18/2021 i besvär över kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2020 gällande övertagande av Kuggviksvägen och Kastevägen.

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 13.5.2020