Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Elektronisk anslagstavla

Publicerad 15.2.2021 13:14

Kommunfullmäktige i Saltvik har vid sammanträdet den 1 februari 2021, § 5, fastställt detaljplanen över Haraldsby Etapp III.

Publicerad 11.2.2021 13:15

 

Kommunstyrelsen i Saltviks kommun har möte 15 februari 2021. 
Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.
 

Publicerad 9.2.2021 10:50 | Uppdaterad 9.2.2021 11:01

Äldreomsorgsnämnden har möte 16 februari 2021

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 5.2.2021 06:00

Byggnads- och miljönämnden i Saltviks kommun har haft möte.

Publicerad 27.1.2021 10:13

Kommunfullmäktige i Saltviks kommun har möte 1 februari 2021.  Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

 

Publicerad 21.1.2021 13:46 | Uppdaterad 21.1.2021 13:47

Utbildningsnämnden har möte 27 januari 2021

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 19.1.2021 15:06

Äldreomsorgsnämnden har möte 26 januari 2021

Under länken här intill kan du läsa vilka ärenden som kommer att diskuteras.

Publicerad 4.12.2020 15:39 | Uppdaterad 4.2.2021 10:43

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Kommunernas socialtjänst k.f.

Publicerad 4.12.2020 13:59 | Uppdaterad 4.12.2020 14:20

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Norra Ålands Högstadiedistrikts Förbundsfullmäktige den 3.12.2020, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns

Publicerad 3.12.2020 09:46 | Uppdaterad 3.12.2020 11:28

Till allmänhetens kännedom meddelas härmed att det justerade protokollet från Ålands Kommunförbunds höststämma den 27 november 2020, enligt 91 § kommunallagen för landskapet Åland finns anslaget på

Sidor

Publicerad 1.5.2018
Uppdaterad 13.5.2020