Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lekplats Skogsgläntan daghem

Barnomsorg och skola

Barnomsorg och skola utgör en stor del av Saltviks kommuns service och är viktiga delar i många människors livspussel. I den text som följer hittar du information om kommunens tjänster som rör området.

Våra enheter

I Saltvik finns två daghem: Skogsgläntan i Kroklund och Prästkragen i Kvarnbo. Det finns småbarnsavdelningar för de allra minsta och förskoleundervisning för de som snart skall börja skolan.

Kommunen har två grundskolor: Rangsby skola (årskurs 1-6) i Rangsby och Ödkarby skola (årskurs 1-6) i Ödkarby. Eftisverksamheten riktar sig till skolelever i årkurs 1-2 i båda skolor. Högstadieelever får sin undervisning i Godby Högstadieskola belägen i Godby Finström.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för ordnandet av barnomsorg och skola som är lagstadgade verksamheter. Utbildningschefen är ansvarig tjänsteman för utbildningsförvaltningen och fungerar även som föredragande på nämndens möten.

Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD)

NÅUD är ett kommunalförbund som organiserar och ansvarar för högstadieundervisningen för kommunerna på norra Åland. Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ och förvaltningen leds av skoldirektören.

Personal

Utbildningskansliet finns i kommunhuset på Lillängs 14 i Nääs. Daghemmen leds av daghemsföreståndare och skolorna av skolledare, dessa har sina kanslier på respektive enhet.

 

Kommunkansliet på kartan

I kommunkansliet finns förutom allmänna förvaltningen även utbildnings-, byggnads- och tekniska kanslierna.

 

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 28.3.2023