Lekplats Skogsgläntan daghem

Barnomsorg och skola

Verksamheten är till för barn i åldrarna 0 – 16 år. Innan skolåldern inträder erbjuder kommunen daghemsverksamhet för ditt/dina barn. Våra verksamheter utgår från barnens bästa och vi vill arbeta för och stödja barnens utveckling och lärande tillsammans med vårdnadshavarna. Trivsel, trygghet och omtanke är våra ledord, och dessa utgör grunden för det livslånga lärandet.

Barnomsorg och skola utgör en stor del av Saltviks kommuns service och är viktiga delar i många människors livspussel. I den text som följer hittar du information om kommunens tjänster som rör området.

Våra enheter

Barnomsorgen riktar sig till barn i åldrarna 0-7 år, det vill säga de som ännu inte uppnått skolålder.  I Saltvik finns två daghem: Skogsgläntan i Kroklund och Prästkragen i Kvarnbo. Det finns småbarnsavdelningar för de allra minsta och förskoleundervisning för de som snart skall börja skolan.

Kommunen har två grundskolor: Rangsby skola (årskurs 1-6) i Rangsby och Ödkarby skola (årskurs 1-6) i Ödkarby.  Vid respektive skola finns ett fritidshem (eftis). Eftisverksamheten riktar sig till skolelever i årskurs 1-2. Skolelever i högstadieålder får sin undervisning i Godby Högstadieskola belägen i Godby Finström.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för ordnandet av barnomsorg och skola som är lagstadgade verksamheter. Utbildningschefen är ansvarig tjänsteman för utbildningsförvaltningen och fungerar även som föredragande på nämndens möten.

Saltvik har även samarbeten med andra kommuner och organisationer på Åland.

Norra Ålands högstadiedistrikt (NÅHD)

NÅHD är ett kommunalförbund som organiserar och ansvarar för högstadieundervisningen för kommunerna på norra Åland. Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ och förvaltningen leds av skoldirektören.

Personal

Utbildningskansliet finns i kommunhuset på Lillängs 14 i Nääs. På kansliet arbetar utbildningschefen och en byråsekreterare. Daghemmen leds av daghemsföreståndare och skolorna av skolledare, dessa har sina kanslier på respektive enhet.

 

Kommunkansliet på kartan

I kommunkansliet finns förutom allmänna förvaltningen även utbildnings-, byggnads- och tekniska kanslierna.

 

Publicerad 6.9.2019
Uppdaterad 15.4.2021