Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barn och elevhälsa

Saltviks kommun strävar efter att både barnomsorg och skola ska hålla hög kvalitet. Att tillsammans med familjen främja barnets utveckling och fostran är vår viktigaste uppgift.

En trygg och stimulerande miljö, med en allsidig utveckling utgående från ålder och individuella behov, hör till de viktigaste grundstenarna.

Via Norra Ålands utbildningsdistrikt erbjuds dessa tjänster. Barn- och elevhälsans personal består av specialbarnträdgårdslärare, skolpsykolog och kurator. Specialbarnträdgårdsläraren och kuratorn har förlagt en del av sin arbetstid vid våra enheter. 

Du tar kontakt via daghemmets eller skolans personal. Du kan också ta direktkontakt och kontaktuppgifterna finns på Norra Ålands utbildningsdistrikts hemsida.

Till personalen hör även skolhälsovårdaren som lyder under Ålands hälso- och sjukvård.

 

 

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.3.2023