Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Barn och elevhälsa

Saltviks kommun strävar efter att både barnomsorg och skola ska hålla hög kvalitet. Att tillsammans med familjen främja barnets utveckling och fostran är vår viktigaste uppgift.

En trygg och stimulerande miljö, med en allsidig utveckling utgående från ålder och individuella behov, hör till de viktigaste grundstenarna.

Via Norra Ålands högstadiedistrikt erbjuds dessa tjänster. Barn- och elevhälsans personal består av specialbarnträdgårdslärare, skolpsykolog och kurator. Specialbarnträdgårdsläraren och kuratorn har förlagt en del av sin arbetstid vid våra enheter. Mer information om detta finner du under respektive enhet.

Du tar kontakt via daghemmets eller skolans personal. Du kan också ta direktkontakt och kontaktuppgifterna finns på Norra Ålands högstadiedistrikts hemsida.

Till personalen hör även skolhälsovårdaren som lyder under Ålands hälso- och sjukvård.

Saltvik samverkar med andra myndigheter och organisationer på Åland.

 

 

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 14.5.2020