Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Ansökan

I Saltviks kommun kan du välja om du vill nyttja heltids-, 80%  eller halvtidsplats. Halvtidsplats motsvarar 25 timmar per vecka och 80% 35 timmar per vecka. Ansökan om barnomsorg skickas till Bildningskansliet på Kommunkansliet i Nääs på info@saltvik.ax eller till Lillängs 14, 22320 Ödkarby.

Enligt barnomsorgslagen ska kommunen ge ett beslut senast fyra månader efter att ansökan inkommit till kommunen. Är behovet av barnomsorg brådskande på grund av arbete eller studier är handläggningstiden två veckor.

Rätt till barnomsorgsplats

När du som vårdnadshavare förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande har ditt barn rätt till barnomsorg.  Alla barn som enligt lagen är berättigad till barnomsorg beviljas barnomsorgsplats.

Är barnet över tre år har ni rätt till barnomsorg 25 timmar i veckan, även om du som vårdnadshavare är föräldra- eller vårdledig med yngre syskon.

Då ditt barn är under tre år, och redan har barnomsorgsplats, har barnet rätt till barnomsorg under den tid som moderskapspenningen för ett yngre syskon betalas ut, men däremot inte under den tid som du är föräldra-/vårdledig.

När ska jag lämna in ansökan?

Du skall lämna in ansökan minst fyra månader innan behovet av barnomsorg uppstår. Eftersom intagning sker kontinuerligt är det möjligt att lämna in ansökan året om, men ett större antal platser fördelas till hösten då platser frigörs på daghemmen. Vi har därför en ansökningsperiod för höstens platser under vecka 8 - 12 varje år.

Besked om plats

Beslut om plats för den som har lämnat in ansökan under ansökningsperioden vecka 8 – 12 och som behöver öppna sin plats i augusti – september, ges i maj. Har du däremot ansökt om plats för ditt barn med början andra tidpunkter under året får du beslut senast en månad innan platsen tas i bruk.

Om vårdnadshavare tackar nej till en plats ska en ny ansökan lämnas in då behov av barnomsorg uppstår.

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 15.9.2020