Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Lekpark

I Haraldsby finns en lekpark för barn i åldern 2-5 år. Här kan ditt barn leka under översyn av parkens personal. Lekparken bedrivs i Folkhälsans regi med stöd av kommunalt bidrag. Lekparken har två personal anställda.

Lekparkens öppethållningstider:

Måndag till torsdag klockan 10.00 – 14.00.

Avgiften är 175 euro per termin och barn. Parken är öppen 3 timmar valfritt mellan klockan 10.00 – 14.00.

Lekparkens öppettider följer skolans terminer och lov, förutom terminsstarten som är den 1 september och terminsavslutningen som är den 31 maj.

 Vill du anmäla ditt barn till parken? Kontakta då lekparkens föreståndare.

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 27.4.2020