Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Lekpark

I Haraldsby finns en lekpark för barn i åldern 2-5 år. Här kan ditt barn leka under översyn av parkens personal. Lekparken bedrivs i Folkhälsans regi med stöd av kommunalt bidrag. Lekparken har två personal anställda.

Lekparkens öppethållningstider:

Måndag till torsdag klockan 10.00 – 14.00.

Avgiften är 175 euro per termin och barn. Parken är öppen 3 timmar valfritt mellan klockan 10.00 – 14.00.

Lekparkens öppettider följer skolans terminer och lov, förutom terminsstarten som är den 1 september och terminsavslutningen som är den 31 maj.

 Vill du anmäla ditt barn till parken? Kontakta då lekparkens föreståndare.

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 27.4.2020