Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lekpark

I Haraldsby finns en lekpark för barn i åldern 2-5 år. Här kan ditt barn leka under översyn av parkens personal. Lekparken bedrivs i Folkhälsans regi med stöd av kommunalt bidrag. Lekparken har två personal anställda.

Lekparkens öppethållningstider:

Måndag till torsdag klockan 10.00 – 14.00.

Avgiften är 175 euro per termin och barn. Parken är öppen 3 timmar valfritt mellan klockan 10.00 – 14.00.

Lekparkens öppettider följer skolans terminer och lov, förutom terminsstarten som är den 1 september och terminsavslutningen som är den 31 maj.

 Vill du anmäla ditt barn till parken? Kontakta då lekparkens föreståndare.

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 27.4.2020