Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skogsgläntan daghem

Skogsgläntans daghem ligger i Kroklund i västra Saltvik och består av tre avdelningar: Ugglan, Myran och Igelkotten.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

 

Daghem och skola i västra Saltvik

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 14.5.2020