Skogsgläntan daghem

Skogsgläntans daghem ligger i Kroklund i västra Saltvik och består av tre avdelningar: Ugglan, Myran och Igelkotten.

Varje avdelning är en självständig enhet, men vi samarbetar inom flera områden. Vid behov slår vi samman avdelningarna, i synnerhet vid skollov och liknande då barnantalet är litet.

 

Daghem och skola i västra Saltvik

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 14.5.2020