Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Fritidshem (eftis)

Fritidshemsverksamheten (eftis) riktar sig till skolbarn som går i årskurs 1 - 2. Om det finns lediga platser kan även äldre elever delta. Verksamheten erbjuds, mot en månadsavgift, efter skoltid. Eleven stannar kvar i skolan efter skoldagens slut och går över till fritidshemmet som ligger i en lägenhet på skolgården.

Eftis finns både i Rangsby skola och Ödkarby skola. Verksamhetens mål är att barnen skall få träna på att själva skapa en meningsfull och rolig fritid och på det sättet förbereda sig för att klara sig själva hemma efter skolan när barnet går i årskurs 3. Planerade aktiviteter så som pyssel, spel, lek och motorik hålls men till viss del kan barnen själva utforma vistelsen på eftis. Eftis nyttjar även skolans utrymmen för sin verksamhet.

Verksamhetstider

Eftis är öppet måndag till fredag klockan 12.30 - 17.00 på eftermiddagen under skolårets arbetsdagar. Detta betyder att eftis är stängt under loven. Vårdnadshavare som behöver omsorg för sitt barn under lovdagarna kan anhålla om tillfällig dagvård. Denna ordnas i något av kommunens daghem. Vid behov kan kommunen även erbjuda så kallad förisplats före skoldagens början.

Ansökan om eftisplats

Du ansöker om plats på eftis samtidigt som du skriver in ditt barn på skolan och på samma blankett som används inom barnomsorgen. Barn på eftis har inte rätt till skolskjuts hem utan skall hämtas av vårdnadshavare.

 

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 18.5.2020

Vilka tider och dagar är fritidshemmen öppna?

Fritidshemmen är öppna alla skoldagar, från 12.30 - 17.00 på eftermiddagen. Vid behov kan också förisplats erbjudas före skoldagens början. Kontakta skolans skolledare för mer information.