Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fritidshem (eftis)

Fritidshemsverksamheten (eftis) riktar sig till skolbarn som går i årskurs 1 - 2. Om det finns lediga platser kan även äldre elever delta. Verksamheten erbjuds, mot en månadsavgift, efter skoltid. 

Verksamhetstider

Eftis är öppet måndag till fredag efter skolan fram till kl 17.00 på eftermiddagen under skolårets arbetsdagar. Detta betyder att eftis är stängt under loven. Vid behov kan kommunen även erbjuda så kallad förisplats före skoldagens början.

Ansökan om eftisplats

Du ansöker om plats på eftis på samma blankett som används inom barnomsorgen. Barn på eftis har inte rätt till skolskjuts hem utan skall hämtas av vårdnadshavare.

 

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 26.1.2023

Vilka tider och dagar är fritidshemmen öppna?

Fritidshemmen är öppna alla skoldagar, från 12.30 - 17.00 på eftermiddagen. Vid behov kan också förisplats erbjudas före skoldagens början. Kontakta skolans skolledare för mer information.