Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Godby högstadieskola

Godby högstadieskola är en skola för elever bosatta på norra Åland. Eleverna kommer från fem kommuner: Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Till skolan kommer de flesta genom att åka buss eller skoltaxi.

Skolan har för närvarande drygt 200 elever fördelade på tretton klasser. Högstadiet inrymmer även specialklass.

 

Efter grundskolan

Efter grundskolan finns många alternativ för dig som vill studera vidare. För närmare information kontakta elevhandledaren i din högstadieskola.

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 14.5.2020