Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Godby högstadieskola

Godby högstadieskola är en skola för elever bosatta på norra Åland. Eleverna kommer från fem kommuner: Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. Till skolan kommer de flesta genom att åka buss eller skoltaxi.

Skolan har för närvarande drygt 200 elever fördelade på tretton klasser. Högstadiet inrymmer även specialklass.

 

Efter grundskolan

Efter grundskolan finns många alternativ för dig som vill studera vidare. För närmare information kontakta elevhandledaren i din högstadieskola.

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 14.5.2020