Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Grundvux

Saknar du betyg från grundskolan kan du söka till Grundvux.

Grundvux är en ny utbildningsform som startar hösten 2021 på Ålands Folkhögskola. Det är en gratis utbildning för dig som:

  • Har en åländsk hemkommun.
  • Är över 18 år.
  • Saknar avgångsbetyg från grundskolan, eller
  • har flyttat till Åland och börjat skolan i högstadiet, eller 
  • flyttat från ditt hemland utan ett avgångsbetyg.

Utbildningen är två år och skolmaterialet får du utan kostnad. Som heltidsstuderande får du mat på skolan och du kan söka studiestöd.

Anmäl dig senast 7 maj 2021

Kontakta din kommun, din studiehandledare, din handledare på AMS eller Visa vägen så får du hjälp att fylla i en blankett för anmälan. Bor du i Saltvik kan du kontakta utbildningschefen eller kommunkansliets växel. 

Uppgifter till anmälan 

Information som vi behöver är bland annat:

  1. Personuppgifter som namn, personbeteckning, modersmål, hemadress, telefon och eventuell e-postadress.
  2. Bakgrund som tidigare studiebakgrund på Åland eller i hemlandet och om du läst SFI-kurser med mera. 
  3. Betyg och intyg behöver också bifogas till ansökan.

Vi skickar sedan din anmälan till utbildningssamordnaren på Ålands folkhögskola. I maj genomförs antagningstest på skolan och antagningsbesked skickas ut till dig personligen. Information om Grundvux, viktiga datum och antagning finns på Ålands folkhögskolas webbplats.

Via den här länken kommer du till Ålands Folkhögskolas information om Grundvux

 

Publicerad 29.4.2021
Uppdaterad 3.5.2021