Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Skola

I våra skolor är målet att alla elever skall utvecklas till självständiga individer med goda värderingar och kunskaper. Ledordet är tillsammans och vi strävar efter god samverkan mellan alla vuxna och alla elever i skolan, där vi sätter eleven i centrum. Genom detta skapar vi en plats där trygghet, trivsel och omtanke råder. Alla är vi lika värdefulla. Vi uppskattar olikheter och accepterar inte diskriminering av något slag.

I Saltvik finns två skoldistrikt med en skola (årskurs 1-6) i respektive. Små klasser och fina skolmiljöer är kännetecknande. De två skolorna är Rangsby skola och Ödkarby skola. Skollunchen tillagas på respektive skola och så långt som möjligt används närproducerade och ekologiska råvaror.

Högstadieundervisningen ordnas i Godby högstadieskola i Finström.

Skolskjuts

Elever med skolväg som överstiger 2 kilometer (kommunal väg) har rätt till skolskjuts.

Skoldagen

Skoldagen inleds klockan 8.30 och slutar 12.30, 13.30 eller 14.25 beroende på vilken årskurs eleven går i.

Skolårets arbetsdagar

Läsåret 2020 - 2021

Höstterminen inleds tisdag den 18.8.2020 och avslutas tisdag den 22.12.2020.
Vårterminen inleds torsdag den 7.1.2021 och avslutas tisdag den 8.6.2021.

Lovdagar 2020 - 2021

Höstlov torsdag - fredag 15-16.10.2020
Självständighetsdagen är på en söndag.
Jullov 23.12.2020 - 6.1.2021
Vinterlov (sportlov) måndag - fredag 22-26.2.2021
Påsklov fredag - måndag 2 - 5.4.2021
Första maj är på en lördag.
Lov i samband med Kristi himmelsfärdsdag torsdag - fredag 13 - 14.5.2021

Kommunens skolor

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 19.1.2021