Skola

I våra skolor är målet att alla elever skall utvecklas till självständiga individer med goda värderingar och kunskaper. Ledordet är tillsammans och vi strävar efter god samverkan mellan alla vuxna och alla elever i skolan, där vi sätter eleven i centrum. Genom detta skapar vi en plats där trygghet, trivsel och omtanke råder. Alla är vi lika värdefulla. Vi uppskattar olikheter och accepterar inte diskriminering av något slag.

I Saltvik finns två skoldistrikt med en skola (årskurs 1-6) i respektive. Små klasser och fina skolmiljöer är kännetecknande. De två skolorna är Rangsby skola och Ödkarby skola. Skollunchen tillagas på respektive skola och så långt som möjligt används närproducerade och ekologiska råvaror.

Högstadieundervisningen ordnas i Godby högstadieskola i Finström.

Skolskjuts

Elever med skolväg som överstiger 2 kilometer (kommunal väg) har rätt till skolskjuts.

Skoldagen

Skoldagen inleds klockan 8.30 och slutar 12.30, 13.30 eller 14.25 beroende på vilken årskurs eleven går i.

 

Kommunens skolor

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 14.7.2021