Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Stipendier att söka för dig som gått ut grundskolan

Utbildningsnämnden beslutar årligen om fördelningen av de tillgängliga stipendiemedlen, detta görs i regel på april- eller majmötet.

Du ansöker genom att sända en på egen hand formulerad ansökan till info@saltvik.ax.

För närmare information om ansökningstider, vilka handlingar och uppgifter som skall bifogas samt vilka kriterier som bör uppfyllas, se kommunens infoblad i februari - mars.

Hjördis Gottbergs minnesfond

Du som gått ut Rangsby skola och studerar vid en yrkes- eller högskola vars normala studietid är minst tre år, kan ansöka om stipendium ur Hjördis Gottbergs minnesfond. En och samma student kan få ett stipendium högst två gånger.

Närmare uppgifter om när, samt vart ansökan skall riktas, publiceras i kommunens infoblad i februari - mars varje år.

Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond

Detta stipendium kan sökas av dig (ungdom) som har anknytning till Saltviks kommun och med framgång bedriver universitets- eller högskolestudier eller därmed jämförbara studier. En och samma person kan erhålla stipendium högst två gånger under sin studietid.

Närmare uppgifter om när, samt vart ansökan skall riktas, publiceras i kommunens infoblad i februari - mars varje år.

Via den här länken kommer du till kommunens infoblad

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 15.4.2021