Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stipendier att söka för dig som gått ut grundskolan

Utbildningsnämnden beslutar årligen om fördelningen av de tillgängliga stipendiemedlen, detta görs i regel på april- eller majmötet.

Du ansöker genom att sända en på egen hand formulerad ansökan till info@saltvik.ax.

För närmare information om ansökningstider, vilka handlingar och uppgifter som skall bifogas samt vilka kriterier som bör uppfyllas, se kommunens infoblad i februari - mars.

Hjördis Gottbergs minnesfond

Du som gått ut Rangsby skola och studerar vid en yrkes- eller högskola vars normala studietid är minst tre år, kan ansöka om stipendium ur Hjördis Gottbergs minnesfond. En och samma student kan få ett stipendium högst två gånger.

Närmare uppgifter om när, samt vart ansökan skall riktas, publiceras i kommunens infoblad i februari - mars varje år.

Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond

Detta stipendium kan sökas av dig (ungdom) som har anknytning till Saltviks kommun och med framgång bedriver universitets- eller högskolestudier eller därmed jämförbara studier. En och samma person kan erhålla stipendium högst två gånger under sin studietid.

Närmare uppgifter om när, samt vart ansökan skall riktas, publiceras i kommunens infoblad i februari - mars varje år.

Via den här länken kommer du till kommunens infoblad

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 15.4.2021