Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Stipendier att söka för dig som gått ut grundskolan

Skol- och bildningsnämnden beslutar årligen om fördelningen av de tillgängliga stipendiemedlen, detta görs i regel på april- eller majmötet.

Du ansöker genom att sända en på egen hand formulerad ansökan till info@saltvik.ax.

För närmare information om ansökningstider, vilka handlingar och uppgifter som skall bifogas samt vilka kriterier som bör uppfyllas, se kommunens infoblad i februari - mars.

Hjördis Gottbergs minnesfond

Du som gått ut Rangsby skola och studerar vid en yrkes- eller högskola vars normala studietid är minst tre år, kan ansöka om stipendium ur Hjördis Gottbergs minnesfond. En och samma student kan få ett stipendium högst två gånger.

Närmare uppgifter om när, samt vart ansökan skall riktas, publiceras i kommunens infoblad i februari - mars varje år.

Ulla och Ruben Nordmans stipendiefond

Detta stipendium kan sökas av dig (ungdom) som har anknytning till Saltviks kommun och med framgång bedriver universitets- eller högskolestudier eller därmed jämförbara studier. En och samma person kan erhålla stipendium högst två gånger under sin studietid.

Närmare uppgifter om när, samt vart ansökan skall riktas, publiceras i kommunens infoblad i februari - mars varje år.

Via den här länken kommer du till kommunens infoblad

Publicerad 8.11.2019
Uppdaterad 15.2.2021