Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Industritomter

Saltviks kommun har ett industriområde mittemot Chipsfabriken i Haraldsby.

Om ditt företag är intresserat av en tomt på industriområdet vänligen kontakta kommunen.

Observera att de inritade byggnaderna och tomtgränserna på illustrationsbilden här intill kan ändra, beroende på vilket behov ditt företag har.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 13.12.2022