Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Industritomter

Saltviks kommun har ett industriområde mittemot Chipsfabriken i Haraldsby.

Om ditt företag är intresserat av en tomt på industriområdet vänligen kontakta kommunen.

Observera att de inritade byggnaderna och tomtgränserna på illustrationsbilden här intill kan ändra, beroende på vilket behov ditt företag har.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 1.12.2020